โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
*** วิชาการเด่น*** เน้นคุณธรรม*** จริยธรรม ***

เมนูหลัก
    ประวัติโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
    วิสัยทัศน
    พันธกิจ
   คำขวัญ - ปรัชญา
     เขตพื้นที่บริการ
     อัตลักษณ์-เอกลักษณ์
    รางวัลเกียรติยศ
   หนึ่งแสนครูด
    บุคลากร
   ครูเกษณียณอายุราการ
     ข้อมูลนักเรียน
     วารสารโรงเรียน
     ช่องทางร้องเรียน
    สมุดเยี่ยม

ระเบียบ
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)

ระเบียบปฏิบัติของ
นักเรียนข้านราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เว็บ E-Learning
     thaicai.com
     gazip.com
     krukate.com
     รามคำแหง
     ราชภัฏพระนคร
     thaimoodle
     siam cyberEd
     ก.ศ.ไร้พรมแดน
     learnningthai
     i-tutor.net
     ครูมนตรี
     ictthai.com
     สมุทรปราการ
 

ศาลาคาราโอเกะ

สวัสดีเพลงไทย


สถิติการเข้าชมตั้งแต่
18 พ.ค 2554กระดานข่าวโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
peangpen_p@hotmail.com

เรื่องน่ารู้
    พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
    พรบ.การศึกษาภาคบังคับ
    พรบ.บริหารกระทรวงศึกษา
    หลักสูตรขั้นพื้นฐาน
    สพฐ.
    รับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
    สพป.สมุทรปราการเขต 2
 

<<คลิกฟังเพลงประจำโรงเรียน>>
 


ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)

-

 

 

เกณฑ์การรับนักเรียน

-


ปฏิทิน ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)    

13-15 เมษายน 2560
ช่วยงานวัดหนามแดง
30 เมษายน 2560
ประชุมครู
2-4 พฤษภาคม 2560
ปรับปรุงห้องเรียนเพื่อเปิดเรียน เตรียมความพร้อมของห้องเรียน
5-7 พฤษภาคม 2560
ครูอบรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
10 พฤษภาคม 2560
ช่วยงานวันวิสาขบูชา ประชุมจัดชั้นเรียน
15 พฤษภาคม 2560
ประชุมครู
16 พฤษภาคม 2560
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 นอเทศห้องเรียนอนุบาล-ป.6
18 พฤษภาคม 2560
กิจกรรมแบ่งหมู่ลูกเสือ
21 พฤษภาคม 2560
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน แจกหนังสือเรียนฟรี 15 ผู้ปกครองรับเงินค่าเสื้อผ้า รับเงินค่าอุปกรณการเรียน์
25 พฤษภาคม 2560
ประชุมครูภาษาไทยเตรียมแข่งขันภาษาไทย
1 มิถุนายน 2560
เลือกตั้งประธานนักเรียน
2 มิถุนายน 2560
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมออมทรัพย์
8 มิถุนายน 2560
ไหว้ครู
19-23 มิถุนายน 2560
ทดสอบการอ่านครั้งที่ 1
25 มิถุนายน 2560
บริจาคโลหิตครั้งที่.... คณะสงฆ์คณะ 3
26 มิถุนายน 2560
เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
26-30 มิถุยายน 2560
วันสุนทรภู่ / สัปดาห์ห้องสมุด
30 มิถุนายน 2560
เตรียมทำบุญครบรอบโรงเรียน 93 ปี
1 กรกฎาคม 2560
ทำบุญครบรอบ 93 ปี วันก่อตั้งโรงเรียน / สวนสนามวันลูกเสือแห่งชาติ
3-7 กรกฎาคม 2560
สัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หล่อเทียนจำนำพรรษา
4-5 กรกฎาคม 2560
ประกวดมารยาท ทุกสายชั้น
7 กรกฎาคม 2560
แห่เทียนพรรษา
9 กรกฎาคม 2560
ช่วยงานวัดหนามแดงวันอาสาฬหบูชา
10 กรกฎาคม 2560
ช่วยงานวัดหนามแดงวันเข้าพรรษา
14-15 กรกฎาคม 2560
ค่ายพุทธบุตรนักเรียน ผู้ปกครอง
21 กรกฎาคม 2560
อบรม อบจ.บ้าน วัด โรงเรียน ต้านยาเสพติด
27 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
4 สิงหาคม 2560
กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมออมทรัพย์
1-31 สิงหาคม 2560
กิจกรรมกีฬาสี
11 สิงหาคม 2560
วันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ
15-18 สิงหาคม 2560
นักเรียนทัศนศึกษา
21-22 สิงหาคม 2560
ทดสอบการอ่านครั้งที่ 2 นักเรียนชั้นอนุบาล - ป.6
21 สิงหาคม 2560
ครบรอบ วันมรณะภาพอดีตเจ้าอาวาสวัดหนามแดง
1-18 กันยายน 2560
เตรียมคัดเลือกชิ้นงานของนักเรียน
1 กันยายน 2560
กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมออมทรัพย์
4-10 กันยายน 2560
จัดทำข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
19-20 กันยายน 2560
สอบภาคความรู้นักเรียน ป.1-ป.6
24 กันยายน 2560
บริจาคโลหิตครั้งที่.... คณะสงฆ์คณะ 3
.... กัยายน 2560
มุฑิตาจิต
 
1 พฤศจิกายน 2560
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
1-30 พฤศจิกายน 2560
ติวเข้ม O-Net ป.6, NT ป.3, และ Las ป.2, ป.4 และ ป.5
3 พฤศจิกายน 2560
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมออมทรัพย์
3 พฤศจิกายน 2560
คณะครูช่วยงานวันลอยกระทง ณ วัดหนามแดง
20-21 พฤศจิกายน 2560
ทดสอบการอ่านนักเรียนครั้งที่ 3
23 พฤศ๗ิกายน 2560
วันวชิราวุธ
1-31 ธันวาคม 2560
ติวเข้ม O-Net ป.6, NT ป.3, และ Las ป.2, ป.4 และ ป.5  
1 ธันวาคม 2560
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมออมทรัพย์
4 ธันวาคม 2560
กิจกรรมวันพ่อปห่งชาติ
24 ธันวาคม 2560
บริจาคโลหิต คณะสงฆ์คณะ 3
25 ธันวาคม 2560
เข้าค่ายบูรณาการ ป.5 - ป.6
26 ธันวาคม 2560
เข้าค่ายบูรณาการ ป.3 - ป.4
27 ธันวาคม 2560
เข้าค่ายบูรณาการ อนุบาล - ป.2
28 ธันวาคม 2560
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
1-31มกราคม 2561
ติวเข้ม O-Net ป.6, NT ป.3, และ Las ป.2, ป.4 และ ป.5  
5 มกราคม 2561
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมออมทรัพย์
13 มกราคม 2561
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
 
16 มกราคม 2561
วันครู
19 มกราคม 2561
ประชุมเตรียมสอบปลายภาคเรียน
22-23 มกราคม 2561
ทดสอบการอ่านนักเรียน ครั้งที่ 4
1-28 กุมภาพันธ์ 2561
รับสมัครนักเรียนชั้น อนุบาล และ ป.1
1-28 กุมภาพันธ์ 2561
ติวเข้ม NT ป.3, และ Las ป.2, ป.4 และ ป.5  
1-28 กุมภาพันธ์ 2561
จัดทำข้อสอบปลายปี / ปลายภาคเรียน
2 กุมภาพันธ์ 2561
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมออมทรัพย์
3 กุมภาพันธ์ 2561
สอบ O - Net ป.6
8 กุมภาพันธ์ 2561
อยู่ค่ายพักแรม Day Camp ป.1 - ป.2
9 กุมภาพันธ์ 2561
อยู่ค่ายพักแรม Day Camp ป.3 - ป.4
14-16 กุมภาพันธ์ 2561
อยู่ค่ายพักแรม ป.5 - ป.6
1 มีนาคม 2561
คณะครูช่วยงานวันมาฆบูชา ณ วัดหนามแดง
2 มีนาคม 2561
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมออมทรัพย์
5-6 มีนาคม 2561
สอบประเมินคุณภาพนักเรียน ป.2, ป.4 และ ป.5
7 มีนาคม 2561
สอบประเมินคุณภาพนักเรียน ป.3 (NT)
8-9 มีนาคม 2561
สอบปลายภาคเรียน ป.6
15-16 มีนาคม 2561
สอบปลายภาคเรียน ป.1 - ป.5
9-24 มีนาคม 2561
ตรวจกระดาษคำตอบ / จัดทำเอกสารประเมินผล / ครูพิเศษส่งคะแนนครูประจำชั้น 26 มีนาคม 2561 /ครูประจำชั้นส่งผู้อำนวยการลงนาม 29 มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561
ประกาศผลสอบและจัดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียนชั้นอนุบาล - ป.3
31 มีนาคม 2561
ประกาศผลสอบและจัดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียนชั้น ป.4 - ป.6
 
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
21 หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2
 E-mail: Watnamdangschool@yahoo.com และ Watnamdang@gmail.com Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031
Website โรงเรียนl: http://www.watnamdangschool.ac.th และ http://202.143.169.211/sp2school/watnamdang/
Facebook: Watnamdang@gmail.com

นางสาวฉวีวรรณ จันทร์นาง ผู้ดูแลระบบ