*** วิชาการเด่น*** เน้นคุณธรรม*** จริยธรรม ***

เมนูหลัก

ประวัติโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหาร

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

คำขวัญ - ปรัชญา

เขตพื้นที่บริการ

อัตลักษณ์-เอกลักษณ์

แหล่งเรียนรู้

รางวัลเกียรติยศ

หนึ่งแสนครูดี

บุคลากร

เผยแพร่ผลงานครู

ครูเกษณียณอายุราการ

ข้อมูลนักเรียน

สมุดเยี่ยม

กำหนดค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จแต่ละมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา 2556

กำหนดค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จแต่ละมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา 2558

แผนปฏิบัติการ
ปีการศึกษา 2559

แผนปฏิบัติการ
ปีการศึกษา 2557

แผนปฏิบัติการ
ปีการศึกษา 2556

รายงานสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2555

รายงานสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2556

รายงานสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2557

รายงานสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2558

กลยุทธ์ที่ 2

สื่อภาพยนต์สั้น
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

เว็บ E-Learning

thaicai.com

gazip.com

krukate.com

รามคำแหง

ราชภัฏพระนคร

thaimoodle

siam cyberEd

ก.ศ.ไร้พรมแดน

earnningthai

i-tutor.net

ครูมนตรี

ictthai.com

สมุทรปราการ

 

ศาลาคาราโอเกะ

สวัสดีเพลงไทย


สถิติการเข้าชมตั้งแต่
18 พ.ค 2554กระดานข่าวโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
peangpen_p@hotmail.com

เรื่องน่ารู้

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ

พรบ.บริหารกระทรวงศึกษา

หลักสูตรขั้นพื้นฐาน

สพฐ.

รับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

>สพป.สมุทรปราการเขต 2

 


>>เว็บไซด์ ธรรมะไทย >><<คลิกฟังเพลงประจำโรงเรียน>>
 


ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)

 

เกณฑ์การรับนักเรียน

-


ปฏิทิน ปีการศึกษา 2559โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)    วัน เดือน ปี
กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2559
13-15 เมษายน 2559 คณะครู ป.3-ป.5 ช่วยงานวันสงกรานต์ ณ วัดหนามแดง
29 เมษายน 2559 ส่งเอกสารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
1 เมษายน -17 พฤษภาคม 2559 ออกข้อสอบภาคเรียนที่ 1
2 พฤษภาคม 2559 ปรับปรุงห้องเรียนเพื่อเปิดภาคเรียน เตรียมความพร้อมของห้องเรียน
11-13 พฤษภาคม 2559 ครูอบรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
16 พฤษภาคม 2559 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 นิเทศห้องเรียนอนุบาล - ป.6
19 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมแบ่งหมู่ลูกเสือ
20 พฤษภาคม 2559 ช่วยงานวันวิสาขบูชา
22 พฤษภาคม 2559 ประชุมผู้ปกครองแจกหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ผู้ปกครองรับเงินค่าเสื้อผ้า รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
25 พฤษภาคม 2559 ประชุมครูภาษาไทยเตรียมแข่งขันภาษาไทย
1 มิถุนายน 2559 เลือกตั้งประธานนักเรียน
2 มิถุนายน 2559 ส่งข้อสอบภาคเรียนที่ 1
3 มิถุนายน 2559 กิจกรรมตักบาตรข้างสารอาหารแห้ง กิจกรรมออมทรัพย์
9 มิถุนายน 2559 กิจกรรมไหว้ครู
16 - 17 มิถุนายน 2559 ทดสอบการอ่านเขียนครั้งที่ 1 นักเรียน ชั้นอนุบาล - ป.6
20 - 26 มิถุนายน 2559 วันสุนทรภู่/ สัปดาห์ห้องสมุด / กิจกรรมในห้องสมุด
22 -26 มิถุนายน 2559 ค่ายพุทธบุตรของโรงเรียน
23 มิถุนายน 2559 เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
30 มิถุนายน 2559 เตรียยมทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 91 ปี
1 กรกฎาคม 2559 ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 91 ปี / สวนสนามลูกเสือ
11 - 15 กรกฎาคม 2559 สัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หล่อเทียนจำนำพรรษา
13 กรกฎาคม 2559 ประกวดมารยาททุกสายชั้น
15 กรกฎาคม 2559 แห่เทียนพรรษา
19 กรกฎาคม 2559 จำหน่ายดอกไม่ธูปเทียนวีนอาสาฬหบูชา
20 กรกฎาคม 2559 จำหน่ายดอกไม้ธูปเทียน วันเข้าพรรษา
25 - 28 กรกฎาคม 2559 นักเรียนทัศนศึกษา
29 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5 สิงหาคม 2559 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมออมทรัพย์
8 - 31 สิงหาคม 2559 กิจกรรมกีฬาสี
11 สิงหาคม 2559 วันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
13 - 14 สิงหาคม 2559 อบรมปฏิบัติธรรมของผู้ปกครอง
15 - 19 สิงหาคม 2559 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
1- 18 กันยายน 2559 เตรียมคัดเลือกชิ้นงานของนักเรียน
2 กันยายน 2559 กิจกรรมตักบาตรข่าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมออมทรัพย์
5 - 16 กันยายน 2559 จัดทำข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
21 - 22 กันยายน 2559 ทดสอบการอ่านครั้งที่ 2 นักเรียนชั้น อนุบาล - ป.6
26 - 28 กันยายน 2559 สอบภาคความรู้ ป.1 - ป.6
...... กันายน 2559 มุฑิตาจิต
7 ตุลาคม 2559 ส่งเอกสารประเมินผล
10 ตุลาคม 2559 ประชุมข้าราชการครู
16 - 17 ตุลาคม 2559 งานออกพรรษาวัดหนามแดง
31 ตุลาคม 2559 ปรับปรุงห้องเรียน เตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2
   
วัน เดือน ปี
กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2559 เทอม 2
1 พฤศจิกายน 2559 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 นิเทศห้องเรียนอนุบาล - ป.6
1 - 30 พฤศจิกายน 2559 ติวเข้ม O-Net ป.6, NT ป.3, Lass ป.2, ป.4, ป.5
3 พฤศจิกายน 2559 ส่งข้อสอบภาคเรียนที่ 2
4 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมออมทรัพย์
14 พฤศจิกายน 2559 คณะครู ป.5 - ป. 6 ช่วยงานลอยกระทงวัดหนามแดง
20 พฤศจิกายน 2559 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6
23 - 25 พฤศจิกายน 2559 ทดสอบการอ่านนักเรียน ครั้งที่ 3 อนุบาล - ป.6
25 พฤศจิกายน 2559 วันวชิราวุธ
28 - 30 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนชั้น ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ
1 - 31 ธันวาคม 2559 ติวเข้ม O-Net ป.6, NT ป.3, Lass ป.2, ป.4, ป.5
2 ธันวาคม 2559 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมออมทรัพย์
14 ธันวาคม 2559 ค่ายลูกเสือ Day Camp ป.1 - ป.2
15 ธันวาคม 2559 ค่ายลูกเสือ Day Camp ป.3 - ป.4
21 ธันวาคม 2559 ค่ายภาษาอังกฤษ ชั้นอนุบาล - ป.2
22 ธันวาคม 2559 ค่ายภาษาอังกฤษ ป.3 - ป.4
23 ธันวาคม 2559 ค่ายภาษาอังกฤษ ป.5 - ป.6
29 ธันวาคม 2559 คณะครูกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
1- 31 มกราคม 2560 ติวเข้ม O-Net ป.6, NT ป.3, Lass ป.2, ป.4, ป.5
6 มกราคม 2560 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมออมทรัพย์
12 มกราคม 2560 เตรียมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
13 มกราคม 2560 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
16 มกราคม 2560 วันครู
19 มกราคม 2560 ประชุมเตรียมสอบปลายภาคเรียน
26 - 27 มกราคม 2560 ทดสอบการอ่านนักเรียน ครั้งที่ 4 อนุบาล - ป.6
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 รับสมัครนักเรียน อนุบาล และชั้น ป.1
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ติวเข้ม O-Net ป.6, NT ป.3, Lass ป.2, ป.4, ป.5
3 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมออมทรัพย์
.... กุมภาพันธ์ 2560 สอบประเมินคุณภาพนักเรียน ป. 3 (NT)
.... กุมภาพันธ์ 2560 สอบประเมินคุณภาพนักเรียน ป.2, ป.4
11 กุมภาพันธ์ 2560 คณธครูช่วยงานวันมาฆบูชา
.... กุมภาพันธ์ 2560 สอบ O - Net ป.6
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 จัดทำข้อสอบปลายปี / ปลายภาคเรียน
3 มีนาคม 2560 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมออมทรัพย์
6 - 8 มีนาคม 2560 สอบภาคความรู้ ป.1 และ ป.6
13 - 15 มีนาคม 2560 สอบภาคความรู้ ป.2 - ป.5
9 - 24 มีนาคม 2560 ตรวจกระดาษคำตอบ / จัดทำเอกสารประเมินผล
ครูพิเศษส่งคะแนนครูประจำชั้น 16 มีนาคม 2560
ครูประจำชั้นส่งผู้อำนวยการลงนาม 25 มีนาคม 2560
31 มีนาคม 2560 ประกาศผลสอบนักเรียนชั้น อนุบาล - ป.6
29 - 31 มีนาคม 2560 อบรมพัฒนาครู ศึกษาดูงาน
   
 
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
21 หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2
 E-mail: Watnamdangschool@yahoo.com และ Watnamdang@gmail.com Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031
Website โรงเรียนl: http://www.watnamdangschool.ac.th และ http://202.143.169.211/sp2school/watnamdang/
Facebook: Watnamdang@gmail.com

นางสาวฉวีวรรณ จันทร์นาง ผู้ดูแลระบบ