โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
*** วิชาการเด่น*** เน้นคุณธรรม*** จริยธรรม ***

เมนูหลัก
    ประวัติโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
    วิสัยทัศน
    พันธกิจ
   คำขวัญ - ปรัชญา
     เขตพื้นที่บริการ
     อัตลักษณ์-เอกลักษณ์
    รางวัลเกียรติยศ
   หนึ่งแสนครูด
    บุคลากร
   ครูเกษียณอายุราการ
     ข้อมูลนักเรียน
     วารสารโรงเรียน
     ช่องทางร้องเรียน
    สมุดเยี่ยม

ระเบียบ
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)

ระเบียบปฏิบัติของ
นักเรียนข้านราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เว็บ E-Learning
     thaicai.com
     gazip.com
     krukate.com
     รามคำแหง
     ราชภัฏพระนคร
     thaimoodle
     siam cyberEd
     ก.ศ.ไร้พรมแดน
     learnningthai
     i-tutor.net
     ครูมนตรี
     ictthai.com
     สมุทรปราการ
 

ศาลาคาราโอเกะ

สวัสดีเพลงไทย


สถิติการเข้าชมตั้งแต่
18 พ.ค 2554กระดานข่าวโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
peangpen_p@hotmail.com

เรื่องน่ารู้
    กระทรวงศึกษาธิการ
    คุรุสภา
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา
    กองทุนบำเหน็จบำนาญ
    ส.พ.ฐ.
    รับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
    สพป.สมุทรปราการเขต 2
    ข้อมูลเงินเดือน
 

<<คลิกฟังเพลงประจำโรงเรียน>>
 


ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)

รับสมัครครูเอกภาษาไทย วุฒิปริญญาตรี
สนใจติดต่อที่โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
หรือสอบถามโทร 02-3852462 ตังแต่วันที่ 2 พ.ค. 62 เป็นต้นไป

 

 

เกณฑ์การรับนักเรียนปีการศึกษา 2562


ปฏิทิน ปีการศึกษา 2561โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)    

1 - 10 เมษายน 2561
ส่งรายงานมาตราฐาน และรายงานโครงการ
1 - 15 เมษายน 2561
กำหนดมาตราฐานโรงเรียน ประกาศเป้าหมาย จัดทำแผนปฎิบัติการ และจัดทำแผนงบประมาณ
13 เมษายน 2561
ช่วยงานวันส่งกรานต์วัดหนามแดง
14 เมษายน 2561
ช่วยงานวันส่งกรานต์วัดหนามแดง
15 เมษายน 2561
ช่วยงานวันส่งกรานต์วัดหนามแดง
20 เมษายน 2561
ส่งรายงานSAR
30 เมษายน 2561
ประชุมข้าราชการครู
2 - 4 พฤษภาคม 2561
ครูปฎิบัติธรรมตามโครงการค่ายคุณธรรมครู บุคลากร ผู้ปกครองและเยาวชนคนดีศรีหนามแดง
7-11พฤษภาคม 2561
ปรับปรุงสถานที่ต่างๆ /ห้องอาหาร / ตกแต่งห้องเรียนฯ เพื่อเตรียมความพร้อมวันเปิดเรียน
15 พฤษภาคม 2561
ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/ครูเปิดปฎิบัติงาน
16 พฤษภาคม 2561
เปิดเรียนภาคเรียนที่1 นิเทศห้องเรียนอนุบาล - ป.6
17 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมแบ่งหมู่ลูกเสือ
20 พฤษภาคม 2561
ประชุมผู้ปกครอ งแจกหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ผู้ปกครองรับเงินค่าเสื้อผ้า รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
21 พฤษภาคม 2561
ประชุมครูภาษาไทย เตรียมแข่งขันภาษาไทย
29 พฤษภาคม 2561
ช่วยงานวันวิสาขบูชา
30 พฤษภาคม 2561
ประชุมข้าราชการครู
31 พฤษภาคม 2561
วันงดสูบบุหรี่โลก
31 พฤษภาคม 2561
เลือกตั้งประธานนักเรียน
1 มิถุนายน 2561
เริ่มกิจกรมตักบาตร กิจกรรมออมทรัพย์
7 มิถุนายน 2561
ไหว้ครู
20 - 22 มิถุนายน 2561
ทดสอบการอ่านครั้งที่1
9 - 20 มิถุนายน 2561
นักเรียนปฎิบัติธรรมตามโครงการค่ายคุณธรรมครู บุคลากร ผู้ปรกครองและเยาวชนคนดีศรีหนามแดง
24 มิถุนายน 2561
บริจาคโลหิตครั้งที่...คณะสงฆ์คณะ 3
25 - 29 มิถุนายน 2561
วันสุนทรภู่ / สัปดาห์ห้องสมุด จัดกิจกรรมในห้องสมุด
26 มิถุนายน 2561
สวนสนามวันลูกเสือแห่งชาติ
26 มิถุนายน 2561
เดินรณรงค์วันต่อ ต้านยาเสพติด ( เขียนคำขวัญป.3 - ป.6 )
27 มิถุนายน 2561
ประชุมข้าราชการครู
28 มิถุนายน 2561
ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1 กรกฎาคม 2561

ทำบุญครอบรอบ 94 ปี วันก่อตั้งโรงเรียน สวนสนามลูกเสือแห่งชาติ

6 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมออมทรัพย์
9 - 20 กรกฎาคม 2561
นักเรียนทัศนศึกษา
10 กรกฎาคม 2561
นักเรียนอบรมโครงการอบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้ายถัยยาเสพติด
23-26 กรกฎาคม 2561
สัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หล่อเทียนพรรษา
26 กรกฎาคม 2561
เแห่เทียนพรรษา
26 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา รัชกาลที่ 10
27 กรกฎาคม 2561
จำหน่ายดอกไม้ ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา
28 กรกฎาคม 2561
จำหน่ายดอกไม้ ธูปเทียน วันเข้าพรรษา
31 กรกฎาคม 2561
ประชุมข้าราชการครู
3 สิงหาคม 2561
กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมออมทรัพย์
6 - 31 สิงหาคม 2561 กิจกรรมกีฬาสี
8 - 9 สิงหาคม 2561
ประกวดมารยาท ทุกสายชั้น
10 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
14 -17 สิงหาคม 2561 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
22 -24 สิงหาคม 2561 ทดสอบการอ่านครั้งที่2
21 สิงหาคม 2561 ครบรอบ มรณะภาพอดีตเจ้าอาวาสวัดหนามแดง
27 - 31สิงหาคม 2561 ภาษอังกฤษสู่อาเซี่ยน
29 สิงหาคม 2561 ประชุมข้าราชการครู
1 กัยยายน 2561 กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมออมทรัพย์
3 - 14 กัยยายน 2561 เตรียมคักเลือกชิ้นงานของนักเรียน
23 กัยยายน 2561 บริจาคโลหิตครั้งที่...คณะสวฆ์คณะ 3
26 กัยยายน 2561 ประชุมข้าราชการครู
27 - 28 กัยยายน 2561 สอบภาคความรู้ ป.1 - ป.6 นักเรียน
..........กันยายน 2561 มุฑิตาจิต
9 ตุลาคม 2561 ส่งเอกสารประเมิณผล
10 ตุลาคม 2561 ประชุมข้าราชการครู
24 ตุลาคม 2561 งานออกพรรษาวัดหนามแดง
25 ตุลาคม 2561 งานออกพรรษาวัดหนามแดง
31 ตุลาคม 2561 ปรับปรุงห้องเรียนและสถานที่ฯ เตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2
 
1 พฤศจิกายน 2561
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 นิเทศห้องเรียนอนุบาล - ป.6
1-30 พฤศจิกายน 2561
ติวเข้ม O-Net ป.6, NT ป.3, และ ข้อสอบมาตราฐาน ป.2, ป.4 และ ป.5
2 พฤศจิกายน 2561
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมออมทรัพย์
22 พฤศจิกายน 2561
คณะครูช่วยงานวันลอยกระทง ณ วัดหนามแดง
22 - 24 พฤศจิกายน 2561
ทดสอบการอ่านนักเรียนครั้งที่ 3
22 พฤศ๗ิกายน 2561
วันวชิราวุธ ( 25 พฤศจิกายน 2561 วันอาทิตย์ )
29 พฤศ๗ิกายน 2561
ประชุมข้าราชการครู
1- 3 ธันวาคม 2561
ติวเข้ม O-Net ป.6, NT ป.3, และ ข้อสอบมาตราฐาน ป.2, ป.4 และ ป.5
3 - 31 ธันวาคม 2561
กิจกรรมกีฬาสี
4 ธันวาคม 2561
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
7 ธันวาคม 2561
กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมออมทรัพย์
23 ธันวาคม 2561
บริจาคโลหิตครั้งที่....คณะสงฆ์คณะ 3
24 ธันวาคม 2561
ประชุมข้าราชการครู
25 ธันวาคม 2561
ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
27 ธันวาคม 2561
ผู้บริหารคณะครูจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
4-31มกราคม 2561
ติวเข้ม O-Net ป.6, NT ป.3, และ ข้อสอบมาตราฐาน ป.2, ป.4 และ ป.5
5 มกราคม 2561
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมออมทรัพย์
4 มกราคม 2562
กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมออมทรัพย์
11 มกราคม 2562
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
16 มกราคม 2562
วันครู
18 มกราคม 2562
ประชุมเตรียมสอบปลายภาคเรียน
23 -25 มกราคม 2562
ทดสอบการอ่านนักเรียน ครั้งที่ 4 อนุบาล - ป.6
29 มกราคม 2562
ประชุมข้าราชการครู
1- 8 กุมภาพันธ์ 2562
ติวเข้ม O-Net ป.6, NT ป.3, และ ข้อสอบมาตราฐาน ป.2, ป.4 และ ป.5
1- 8 กุมภาพันธ์ 2562
จัดทำข้อสอบปลายปี / ปลายภาคเรียน
1- 8 กุมภาพันธ์ 2562
อยู่ค่ายพักแรม Day Camp ป.1 - ป.2
1 กุมภาพันธ์ 2562
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมออมทรัพย์
2 กุมภาพันธ์ 2562 สอบ O-Net ป.6
......กุมภาพันธ์ 2562
อยู่ค่ายลูกเสือDAY CAMP ป.1,ป.2,ป.3
......กุมภาพันธ์ 2562
อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี นักเรียนชั้น ป.4
......กุมภาพันธ์ 2562
อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี นักเรียนชั้น ป.6
......กุมภาพันธ์ 2562
สอบประเมินคุณภาพนักเรียน ป.2,ป.4,ป.5
18 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา
19 กุมภาพันธ์ 2562
คณะครูช่วยงานนวันมาฆบูชา
27 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมข้าราชการครู
1 - 31 มีนาคม 2562 รับสมัครนักเรียน อนุบาล และ ชั้นป.1
2 มีนาคม 2562 กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมออมทรัพย์
....... มีนาคม 2562 สอบประเมินคุณภาพนักเรียน ป.3 (NT.)
11 - 12 มีนาคม 2562 สอบความรู้ ป.1 - ป.6
12 - 20 มีนาคม 2562
ตรวจกระดาษคำตอบ / จัดทำเอกสารประเมินผล / ครูพิเศษส่งคะแนนครูประจำชั้น 20 มีนาคม 2562 /ครูประจำชั้นส่งผู้อำนวยการลงนาม 27 มีนาคม 2562
27 มีนาคม 2562
ประชุมข้าราชการครู
29 มีนาคม 2562
ประกาศผลสอบ อนุบาล ป.1 - ป.6
29 มีนาคม 2562
ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
21 หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2
 E-mail: Watnamdangschool@yahoo.com และ Watnamdang@gmail.com Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031
Website โรงเรียนl: http://www.watnamdangschool.ac.th และ http://202.143.169.211/sp2school/watnamdang/
Facebook: Watnamdang@gmail.com

นางสาวฉวีวรรณ จันทร์นาง ผู้ดูแลระบบ