โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
*** วิชาการเด่น*** เน้นคุณธรรม*** จริยธรรม ***

เมนูหลัก
    ประวัติโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
    วิสัยทัศน
    พันธกิจ
   คำขวัญ - ปรัชญา
     เขตพื้นที่บริการ
     อัตลักษณ์-เอกลักษณ์
    รางวัลเกียรติยศ
   หนึ่งแสนครูด
    บุคลากร
   ครูเกษียณอายุราการ
     ข้อมูลนักเรียน
     วารสารโรงเรียน
     ช่องทางร้องเรียน
    สมุดเยี่ยม

ระเบียบ
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)

ระเบียบปฏิบัติของ
นักเรียนข้านราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เว็บ E-Learning
     thaicai.com
     gazip.com
     krukate.com
     รามคำแหง
     ราชภัฏพระนคร
     thaimoodle
     siam cyberEd
     ก.ศ.ไร้พรมแดน
     learnningthai
     i-tutor.net
     ครูมนตรี
     ictthai.com
     สมุทรปราการ
 

ศาลาคาราโอเกะ

สวัสดีเพลงไทย


สถิติการเข้าชมตั้งแต่
18 พ.ค 2554กระดานข่าวโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
peangpen_p@hotmail.com

เรื่องน่ารู้
    กระทรวงศึกษาธิการ
    คุรุสภา
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา
    กองทุนบำเหน็จบำนาญ
    ส.พ.ฐ.
    รับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
    สพป.สมุทรปราการเขต 2
    ข้อมูลเงินเดือน
 

<<คลิกฟังเพลงประจำโรงเรียน>>
 


ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)

-

 

 

เกณฑ์การรับนักเรียนปีการศึกษา 2562


ปฏิทิน ปีการศึกษา 2561โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)    

1 - 10 เม.ย. 62
ส่งรายงานมาตรฐาน และรายงานโครงการ
1 - 15 เม.ย. 62 กำหนดมาตรฐานโรงเรียน ประกาศค่าเป้าหมาย จัดทำแผนปฏิบัติการ และจัดทำแผนงบประมาณ
13 เม.ย. 62 ช่วยงานวันสงกรานต์วัดหนามแดง
14 เม.ย. 62 ช่วยงานวันสงกรานต์วัดหนามแดง
15 เม.ย. 62 ช่วยงานวันสงกรานต์วัดหนามแดง
20 เม.ย. 62 ส่งรายงาน SAR
30 เม.ย. 62 ประชุมข้าราชการครู
1 - 3 พ.ค. 62 ครูปฏิบัติธรรมตามโครงการค่ายคุณธรรมครู บุคลากร ผู้ปกครองและเยาวชนคนดีศรีหนามแดง
14 - 15 พ.ค. 62 ปรับปรุงสถานที่ต่างๆ /ห้องอาหาร/ตกแต่งห้องเรียนฯเพื่อเตรียมความพร้อมวันเปิดภาคเรียน
15 พ.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/ครูเปิดปฏิบัติงาน
16 พ.ค. 62 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 นิเทศห้องเรียนสายชั้นอนุบาล - ป.6
18 พ.ค. 62 ช่วยงานวันวิสาขบูชา
21 พ.ค. 62 ประชุมครูภาษาไทยเตรียมแข่งขันภาษาไทย
23 พ.ค. 62 กิจกรรมแบางหมุ่ลูกเสือ
26 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครอง และผู้ปกครองเครือข่าย แจกหนังสือเรียน ผู้ปกครองรับเงินค่าเสื้อผ้า รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
28 พ.ค. 62 ประชุมข้าราชการครู
30 พ.ค. 62 เลือกตั้งประธานนักเรียน
31 พ.ค. 62 วันงดสูบบุหรี่โลก
7 มิ.ย. 62 กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมออมทรัพย์ ตลาดนัด
9 - 20 มิ.ย. 62 ผู่ปกครองปฏิบัติธรรมตามโครงการค่ายคุณธรรมครู บุคลากร ผูปกครองและเยาวชนคนดีศรีหนามแดง
13 มิ.ย. 62 วันไหว้ครู
19 - 21 มิ.ย. 62 ทดสอบการอ่านครั้งที่ 1
23 มิ.ย. 62 บริจาคโลหิต คณะสงฆ์คณะ 3
24 - 28 มิ.ย. 62 วันสุนทรภู่ /สัปดาห์ห้องสมุด
26 มิ.ย. 62 เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด (เขียวคำขวัญ ป.3 - ป.6)
27 มิ.ย. 62 สวนสนามวันลูกเสือแห่งชาติ / ประชุมข้าราชการครู
28 มิ.ย. 62 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1 ก.ค. 62 ทำบุญครบรอบ 95 ปี /ทอกผ้าป่าการศึกษา และสวนสนามวันลูกเสือแห่งชาติ
5 ก.ค. 62 กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมออมทรัพย์ ตลาดนัด
9 - 20 ก.ค. 62 นักเรียนสายชั้นอนุบาล - ป.6 ทัศนศึกษา
..... ก.ค. 62 นักเรียนอบรมโครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน
10 - 17 ก.ค. 62 สัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หล่อเทียนพรรษา
15 ก.ค. 62 แห่เทียนพรรษา
16 ก.ค. 62 จำหน่ายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา
17 ก.ค. 62 จำหน่ายดอกไม้ธูปเทียน วันเข้าพรรษา
26 ก.ค. 62 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
30 ก.ค. 62 ประชุมข้าราชการครู
2 ส.ค. 62 กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมออมทรัพย์ ตลาดนัด
5 - 31 ส.ค. 62 นักเรียนปฏิบัติธรรมตามโครงการค่ายคุณธรรมครู บุคลากร ผู้ปกครองและเยาวชนคนดีศรีหนามแดง
7 - 8 ส.ค. 62 ประกวดมารยาททุกสายชั้น
9 ส.ค. 62 วันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
13 -19 ส.ค. 62 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
21 - 23 ส.ค. 62 ทดสอบการอ่านครั้งที่ 2
21 ส.ค. 62 ครบรอบ วันมรณะภาพอดีตเจ้าอาวาสวัดหนามแดง
26 - 30 ส.ค. 62 ภาาษาอังกฤษสู่อาเซียน
28 ส.ค. 62 ประชุมข้าราชการครู
6 ก.ย. 62 กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมออมทรัพย์ ตลาดนัด
2 - 14 ก.ย. 62 เตรียมคัดเลือกชิ้นงานของนักเรียน
2 - 14 ก.ย. 62 จัดทำข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
22 ก.ย. 62 บริจาคโลหิต คณะสงฆ์คณะ 3
23 - 25 ก.ย. 62 สอบภาคความรู้ ป. 1 - ป. 6 นักเรียน
27 ก.ย. 62 ประชุมข้าราชการครู
.... ก.ย. 62 มุฑิตาจิต
9 ต.ค. 62 ส่งเอกสารประเมินผล
10 ต.ค. 62 ประชุมข้าราชการครุ
13 ต.ค. 62 งานออกพรรษาวัดหนามแดง
14 ต.ค. 62 งานออกพรรษาวัดหนามแดง
31 ต.ค. 62 ปรับปรุงห้องเรียนและสถานที่ฯเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2
 
1 พ.ย. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2 นิเทศห้องเรียนสายชั้นอนุบาล - ป.6 กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมออมทรัพย์ ตลาดนัด
1 - 30 พ.ย. 62 ติวเข้ม O-Net, NT ป.3, ข้อสอบมาตรฐาน ป.2, ป.4 และ ป.5
11 พ.ย. 62 คณะครูช่วยงานวันลอยกระทงวัดหนามแดง
20 - 22 พ.ย. 62 ทดสอบการอ่านนักเรียน ครั้งที่ 3
21 พ.ย. 62 วันวชิราวุธ (25 พ.ย. 62)
28 พ.ย. 62 ประชุมข้าราชการครู
1 - 31 ธ.ค. 62 ติวเข้ม O-Net, NT ป.3, ข้อสอบมาตรฐาน ป.2, ป.4 และ ป.5
4 ธ.ค. 62 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
6 ธ.ค. 62 กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมออมทรัพย์ ตลาดนัด
22 ธ.ค. 62 บริจาคโลหิต คณะสงห์คณะ 3
24 ธ.ค. 62 ประชุมข้าราชการครู
25 ธ.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
27 ธ.ค. 62 ผู้บริหารคณะครูจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
1 - 31 ม.ค. 63 ติวเข้ม O-Net, NT ป.3, ข้อสอบมาตรฐาน ป.2, ป.4 และ ป.5
3 ม.ค. 63 กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมออมทรัพย์ ตลาดนัด
10 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็ก
16 ม.ค. 63 วันครู
18 ม.ค. 63 ประชุมเตรียมสอบปลายภาคเรียน
22 - 24 ม.ค. 63 ทดสอบการอ่านนักเรียน ครั้งที่ 4
29 ม.ค. 63 ประชุมข้าราชการครู
1 ก.พ. 63 ติวเข้ม O-Net, NT ป.3, ข้อสอบมาตรฐาน ป.2, ป.4 และ ป.5
1 - 29 ก.พ. 63 จัดทำข้อสอบปลายปี /ปลายภาคเรียน
1 ก.พ. 63 สอบ O-Net ป.6
7 ก.พ. 63 กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมออมทรัพย์ ตลาดนัด และกิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา
... ก.พ. 63 อยู่ค่ายพักแรม Day Camp สายชั้นป. 1- ป.3
.. ก.พ. 63 อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สายชั้น ป.4
... ก.พ. 63 อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สายชั้น ป.5 และ ป.6
10 ก.พ. 63 คณะครูช่วยงานวันมาฆบูชา
27 ก.พ. 63 ประชุมข้าราชการครู
1 - 31 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียน อนุบาล และสายชั้น ป.1
6 มี.ค. 63 กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมออมทรัพย์ ตลาดนัด
... มี.ค. 63 สอบประเมินคุณภาพนักเรียนสายชั้น ป.3 (NT)
... มี.ค. 63 สอบประเมินคุณภาพนักเรียน สายชั้น ป.2, ป.4 และ ป.5
11 - 12 มี.ค. 63 สอบภาคความรู้สายชั้น ป.1 - ป.6
13 มี.ค. 63 กิจกรรมกีฬาสี
11 - 20 มี.ค. 63 ตรวจกระดาษคำตอบ /จัดทำเอกสารประเมินผล /ครูพิเศษส่งคะแนนครูประจำชั้นภายใน 20 มี.ค. 63 และครูประจำชั้นส่งผู้อำนวยการลงนาม 26 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63 ประชุมข้าราชการครู
29 มี.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
31 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบสายชั้นอนุบาล - ป.6
   
 
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
21 หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2
 E-mail: Watnamdangschool@yahoo.com และ Watnamdang@gmail.com Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031
Website โรงเรียนl: http://www.watnamdangschool.ac.th และ http://202.143.169.211/sp2school/watnamdang/
Facebook: Watnamdang@gmail.com

นางสาวฉวีวรรณ จันทร์นาง ผู้ดูแลระบบ