โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
*** วิชาการเด่น*** เน้นคุณธรรม*** จริยธรรม ***

เมนูหลัก
    ประวัติโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
    วิสัยทัศน
    พันธกิจ
   คำขวัญ - ปรัชญา
     เขตพื้นที่บริการ
     อัตลักษณ์-เอกลักษณ์
    รางวัลเกียรติยศ
   หนึ่งแสนครูด
    บุคลากร
   ครูเกษียณอายุราการ
     ข้อมูลนักเรียน
     วารสารโรงเรียน
     ช่องทางร้องเรียน
    สมุดเยี่ยม

ระเบียบ
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)

ระเบียบปฏิบัติของ
นักเรียนข้านราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เว็บ E-Learning
     thaicai.com
     gazip.com
     krukate.com
     รามคำแหง
     ราชภัฏพระนคร
     thaimoodle
     siam cyberEd
     ก.ศ.ไร้พรมแดน
     learnningthai
     i-tutor.net
     ครูมนตรี
     ictthai.com
     สมุทรปราการ
 

ศาลาคาราโอเกะ

สวัสดีเพลงไทย


สถิติการเข้าชมตั้งแต่
18 พ.ค 2554กระดานข่าวโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

เรื่องน่ารู้
    กระทรวงศึกษาธิการ
    คุรุสภา
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา
    กองทุนบำเหน็จบำนาญ
    ส.พ.ฐ.
    รับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
    สพป.สมุทรปราการเขต 2
    ข้อมูลเงินเดือน
 


<<คลิกฟังเพลงประจำโรงเรียน>>
 


ประกาศ

-

 

 

เกณฑ์การรับนักเรียนปีการศึกษา 2562


ปฏิทิน ปีการศึกษา 2563โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)    
12 พ.ค. 63
ผู้อำนวยการประชุมครูหัวหน้างานหัวหน้าสาย ติดตามเรื่อง DLTV เตรียมความพร้อม ครั้งที่ 1
15 พ.ค. 63
ผู้อำนวยการ ติดตามเรื่อง DLTV เตรียมความพร้อม ครั้งที่ 2
17 พ.ค. 63
ผู้อำนวยการติดตามเรื่อง DLTV เตรียมความพร้อม ครั้งที่ 3
18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 63
นักเรียนและครู เริ่มการทดลองการเรียนการสอน DLTV ทางไกล
25 มิ.ย 63
นิเทศห้องเรียนอนุบาล – ป.6
28 มิ.ย. 63
บริจาคโลหิตครั้งที่...... คณะสงฆ์คณะ 3
30 มิ.ย. 63
ทำบุญครบรอบ 96 ปี วันก่อตั้งโรงเรียน
1 ก.ค. 63
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1
1 - 3 ก.ค. 63
สัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
10 ก.ค. 63
กิจกรรมออมทรัพย์
13 - 18 ก.ค. 63
เลือกตั้งประธานนักเรียน
24 ก.ค. 63
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10
..................
ไหว้ครู
7 ส.ค. 63
กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมออมทรัพย์
11 ส.ค. 63
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
21 ส.ค. 63
ครบรอบ มรณะภาพอดีตเจ้าอาวาสวัดหนามแดง
.... ส.ค. 63
ทดสอบการอ่านนักเรียน ครั้งที่ 1
2 - 15 ก.ย. 63
จัดทำข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
4 ก.ย. 63
กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมออมทรัพย์
24 ก.ย. 63
มุฑิตาจิต
2 ต.ค. 63
กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมออมทรัพย์
13 ต.ค.63
วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9
23 ต.ค. 63
วันปิยะมหาราช
31 ต.ค. 63
คณะครูช่วยงานลอยกระทงวัดหนามแดง
6 พ.ย. 63
กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมออมทรัพย์
11 - 13 พ.ย. 63
สอบภาคความรู้ ป.1 – ป.6 นักเรียน
14 พ.ย. 63
ปิดภาคเรียนที่ 1
14 - 29 พ.ย. 63
ตรวจข้อสอบ
30 พ.ย. 63
ส่งเอกสารประเมินผล
30 พ.ย. 63
ประชุมข้าราชการครู เปิดเตรียมความพร้อม
 
1 - 4 ธ.ค. 63
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2
1 - 4 ธ.ค.63
นิเทศห้องเรียนอนุบาล – ป.6
4 ธ.ค. 63
กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมออมทรัพย์
1 - 31 ธ.ค. 63
ติวเข้ม O-Net ป.6 , NT ป.3 , ข้อสอบมาตรฐาน ป.2 , ป.4, ป.5
4 ธ.ค. 63
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
21 - 23 ธ.ค. 63
ทดสอบการอ่านนักเรียน ครั้งที่ 2
26 ธ.ค. 63
บริจาคโลหิตครั้งที่ .......... คณะสงฆ์คณะ 3
28 ธ.ค. 63
ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1 - 31 ม.ค. 64
ติวเข้ม O-Net ป.6 , NT ป.3 , ข้อสอบมาตรฐาน ป.2 , ป.4, ป.5
8 ม.ค. 64
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
16 ม.ค. 64
วันครู
18 ม.ค. 64
ประชุมเตรียมสอบปลายภาคเรียน
1 - 28 ก.พ.64
ติวเข้ม O-Net ป.6 , NT ป.3 , ข้อสอบมาตรฐาน ป.2 , ป.4, ป.5
24 ก.พ. 64
กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา
25 ก.พ. 64
คณะครูช่วยงานวันมาฆบูชา
1 - 9 มี.ค. 64
ติวเข้ม O-Net ป.6 , NT ป.3 , ข้อสอบมาตรฐาน ป.2 , ป.4, ป.5
5 มี.ค. 64
กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมออมทรัพย์
1 - 31 มี.ค. 64
รับสมัครนักเรียน อนุบาล และ ชั้นป.1
1 - 31 มี.ค. 64
จัดทำข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
1 - 31 มี.ค. 64
เตรียมคัดเลือกชิ้นงานของนักเรียน
13 มี.ค. 64
สอบ O-Net ป.6
.....มี.ค. 64
สอบประเมินคุณภาพนักเรียน ป.3 (NT.)
.....มี.ค. 64
สอบประเมินคุณภาพนักเรียน ป.2 ,ป.4 ,ป.5
23 - 27 มี.ค. 64
ส่งรายงานมาตรฐาน และรายงานโครงการ
23 - 24 มี.ค. 64
สอบภาคความรู้ ป. 1 – ป.6
3 เม.ย. 64
ครูพิเศษส่งคะแนนครูประจำชั้น
7 เม.ย. 64
ครูประจำชั้นส่งผู้อำนวยการลงนาม 7-8 เมษายน 2564
9 เม.ย. 64
ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
10 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบ อนุบาล , ป. 1 – ป. 6
 
 
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
21 หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2
 E-mail: Watnamdangschool@yahoo.com และ Watnamdang@gmail.com Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031
Website โรงเรียนl: http://www.watnamdangschool.ac.th และ http://202.143.169.211/sp2school/watnamdang/
Facebook: Watnamdang@gmail.com

นางสาวฉวีวรรณ จันทร์นาง ผู้ดูแลระบบ