*** วิชาการเด่น*** เน้นคุณธรรม*** จริยธรรม ***

เมนูหลัก
    ประวัติโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
    วิสัยทัศน
    พันธกิจ
   คำขวัญ - ปรัชญา
     เขตพื้นที่บริการ
     อัตลักษณ์-เอกลักษณ์
    แหล่งเรียนรู้
    รางวัลเกียรติยศ
   หนึ่งแสนครูด
    บุคลากร
    เผยแพร่ผลงานคร
   ครูเกษณียณอายุราการ
     ข้อมูลนักเรียน
    สมุดเยี่ยม
เว็บ E-Learning
     thaicai.com
     gazip.com
     krukate.com
     รามคำแหง
     ราชภัฏพระนคร
     thaimoodle
     siam cyberEd
     ก.ศ.ไร้พรมแดน
     learnningthai
     i-tutor.net
     ครูมนตรี
     ictthai.com
     สมุทรปราการ
 

ศาลาคาราโอเกะ

สวัสดีเพลงไทย


สถิติการเข้าชมตั้งแต่
18 พ.ค 2554กระดานข่าวโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
peangpen_p@hotmail.com

เรื่องน่ารู้
    พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
    พรบ.การศึกษาภาคบังคับ
    พรบ.บริหารกระทรวงศึกษา
    หลักสูตรขั้นพื้นฐาน
    สพฐ.
    รับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
    สพป.สมุทรปราการเขต 2
 

<<คลิกฟังเพลงประจำโรงเรียน>>
 


ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)

 

เกณฑ์การรับนักเรียน

-


ปฏิทิน ปีการศึกษา 2559โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)    13-15 เมษายน 2559 คณะครู ป.3-ป.5 ช่วยงานวันสงกรานต์ ณ วัดหนามแดง
29 เมษายน 2559 ส่งเอกสารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
1 เมษายน -17 พฤษภาคม 2559 ออกข้อสอบภาคเรียนที่ 1
2 พฤษภาคม 2559 ปรับปรุงห้องเรียนเพื่อเปิดภาคเรียน เตรียมความพร้อมของห้องเรียน
11-13 พฤษภาคม 2559 ครูอบรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
16 พฤษภาคม 2559 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 นิเทศห้องเรียนอนุบาล - ป.6
19 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมแบ่งหมู่ลูกเสือ
20 พฤษภาคม 2559 ช่วยงานวันวิสาขบูชา
22 พฤษภาคม 2559 ประชุมผู้ปกครองแจกหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ผู้ปกครองรับเงินค่าเสื้อผ้า รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
25 พฤษภาคม 2559 ประชุมครูภาษาไทยเตรียมแข่งขันภาษาไทย
1 มิถุนายน 2559 เลือกตั้งประธานนักเรียน
2 มิถุนายน 2559 ส่งข้อสอบภาคเรียนที่ 1
3 มิถุนายน 2559 กิจกรรมตักบาตรข้างสารอาหารแห้ง กิจกรรมออมทรัพย์
9 มิถุนายน 2559 กิจกรรมไหว้ครู
16 - 17 มิถุนายน 2559 ทดสอบการอ่านเขียนครั้งที่ 1 นักเรียน ชั้นอนุบาล - ป.6
20 - 26 มิถุนายน 2559 วันสุนทรภู่/ สัปดาห์ห้องสมุด / กิจกรรมในห้องสมุด
22 -26 มิถุนายน 2559 ค่ายพุทธบุตรของโรงเรียน
23 มิถุนายน 2559 เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
30 มิถุนายน 2559 เตรียยมทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 91 ปี
1 กรกฎาคม 2559 ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 91 ปี / สวนสนามลูกเสือ
11 - 15 กรกฎาคม 2559 สัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หล่อเทียนจำนำพรรษา
13 กรกฎาคม 2559 ประกวดมารยาททุกสายชั้น
15 กรกฎาคม 2559 แห่เทียนพรรษา
19 กรกฎาคม 2559 จำหน่ายดอกไม่ธูปเทียนวีนอาสาฬหบูชา
20 กรกฎาคม 2559 จำหน่ายดอกไม้ธูปเทียน วันเข้าพรรษา
25 - 28 กรกฎาคม 2559 นักเรียนทัศนศึกษา
29 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5 สิงหาคม 2559 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมออมทรัพย์
8 - 31 สิงหาคม 2559 กิจกรรมกีฬาสี
11 สิงหาคม 2559 วันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
13 - 14 สิงหาคม 2559 อบรมปฏิบัติธรรมของผู้ปกครอง
15 - 19 สิงหาคม 2559 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
1- 18 กันยายน 2559 เตรียมคัดเลือกชิ้นงานของนักเรียน
2 กันยายน 2559 กิจกรรมตักบาตรข่าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมออมทรัพย์
5 - 16 กันยายน 2559 จัดทำข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
21 - 22 กันยายน 2559 ทดสอบการอ่านครั้งที่ 2 นักเรียนชั้น อนุบาล - ป.6
26 - 28 กันยายน 2559 สอบภาคความรู้ ป.1 - ป.6
...... กันายน 2559 มุฑิตาจิต
7 ตุลาคม 2559 ส่งเอกสารประเมินผล
10 ตุลาคม 2559 ประชุมข้าราชการครู
16 - 17 ตุลาคม 2559 งานออกพรรษาวัดหนามแดง
31 ตุลาคม 2559 ปรับปรุงห้องเรียน เตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2
   
1 พฤศจิกายน 2559 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 นิเทศห้องเรียนอนุบาล - ป.6
1 - 30 พฤศจิกายน 2559 ติวเข้ม O-Net ป.6, NT ป.3, Lass ป.2, ป.4, ป.5
3 พฤศจิกายน 2559 ส่งข้อสอบภาคเรียนที่ 2
4 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมออมทรัพย์
14 พฤศจิกายน 2559 คณะครู ป.5 - ป. 6 ช่วยงานลอยกระทงวัดหนามแดง
20 พฤศจิกายน 2559 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6
23 - 25 พฤศจิกายน 2559 ทดสอบการอ่านนักเรียน ครั้งที่ 3 อนุบาล - ป.6
25 พฤศจิกายน 2559 วันวชิราวุธ
28 - 30 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนชั้น ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ
1 - 31 ธันวาคม 2559 ติวเข้ม O-Net ป.6, NT ป.3, Lass ป.2, ป.4, ป.5
2 ธันวาคม 2559 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมออมทรัพย์
14 ธันวาคม 2559 ค่ายลูกเสือ Day Camp ป.1 - ป.2
15 ธันวาคม 2559 ค่ายลูกเสือ Day Camp ป.3 - ป.4
21 ธันวาคม 2559 ค่ายภาษาอังกฤษ ชั้นอนุบาล - ป.2
22 ธันวาคม 2559 ค่ายภาษาอังกฤษ ป.3 - ป.4
23 ธันวาคม 2559 ค่ายภาษาอังกฤษ ป.5 - ป.6
29 ธันวาคม 2559 คณะครูกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
1- 31 มกราคม 2560 ติวเข้ม O-Net ป.6, NT ป.3, Lass ป.2, ป.4, ป.5
6 มกราคม 2560 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมออมทรัพย์
12 มกราคม 2560 เตรียมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
13 มกราคม 2560 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
16 มกราคม 2560 วันครู
19 มกราคม 2560 ประชุมเตรียมสอบปลายภาคเรียน
26 - 27 มกราคม 2560 ทดสอบการอ่านนักเรียน ครั้งที่ 4 อนุบาล - ป.6
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 รับสมัครนักเรียน อนุบาล และชั้น ป.1
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ติวเข้ม O-Net ป.6, NT ป.3, Lass ป.2, ป.4, ป.5
3 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมออมทรัพย์
.... กุมภาพันธ์ 2560 สอบประเมินคุณภาพนักเรียน ป. 3 (NT)
.... กุมภาพันธ์ 2560 สอบประเมินคุณภาพนักเรียน ป.2, ป.4
11 กุมภาพันธ์ 2560 คณธครูช่วยงานวันมาฆบูชา
.... กุมภาพันธ์ 2560 สอบ O - Net ป.6
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 จัดทำข้อสอบปลายปี / ปลายภาคเรียน
3 มีนาคม 2560 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมออมทรัพย์
6 - 8 มีนาคม 2560 สอบภาคความรู้ ป.1 และ ป.6
13 - 15 มีนาคม 2560 สอบภาคความรู้ ป.2 - ป.5
9 - 24 มีนาคม 2560 ตรวจกระดาษคำตอบ / จัดทำเอกสารประเมินผล
ครูพิเศษส่งคะแนนครูประจำชั้น 16 มีนาคม 2560
ครูประจำชั้นส่งผู้อำนวยการลงนาม 25 มีนาคม 2560
31 มีนาคม 2560 ประกาศผลสอบนักเรียนชั้น อนุบาล - ป.6
29 - 31 มีนาคม 2560 อบรมพัฒนาครู ศึกษาดูงาน
   
 
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
21 หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2
 E-mail: Watnamdangschool@yahoo.com และ Watnamdang@gmail.com Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031
Website โรงเรียนl: http://www.watnamdangschool.ac.th และ http://202.143.169.211/sp2school/watnamdang/
Facebook: Watnamdang@gmail.com

นางสาวฉวีวรรณ จันทร์นาง ผู้ดูแลระบบ