ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

1 กรกฎาคม 2557


->
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) แข่งขันสวนสนาม ณ โรงเรียนวัดกิ่งแก้วผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
จุดเทียน ธูป บูชาพระประจำโรงเรียน
 
  คณะครูไหว้พระประจำโรงเรียน  
     
  ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
รองฯ ชลอ มั่นฤทธิ์ คณะครูและนักเรียน
ร่วมกันไหว้เจ้าที่
 
     
     
     
     
     
     
     
     
    ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
     
  ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031