ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

31 กรกฎาคม 2555


->ผู้อำนวยการเพียงเพ็ญ สุรารักษ์ ร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ครูนาฏยา บรรจงอักษร
ร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
รองฯ สมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ
ร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

     
     
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031