ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

26 มิถุนายน 2556


-> เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
อ่านสารวันต่อต้านยาเสพติด

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน
เตรียมขบวนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด


  เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
บริเวณรอบๆ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
 
     
     
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031