ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม
19พฤษภาคม 2554
ขอขอบพระคุณบริษัทเอเซียเมททอล บริจาคเงิน 100,000 บาท
ให้โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)เพื่อซ่อมแซมห้องเรียนอนุบาลและส้วม
สำหรับชั้นป.5-6
บริจาคเงินเพื่อซ่อมแซมห้องส้วมและห้องอนุบาล   ผู้บริหารโรงเรียน พาไปดูห้องอนุบาลที่จะซ่อมแซม
     
     
พาไปดูห้องส้วมที่อยู่ในระหว่างซ่อมแซม  
 
ภาพห้องส้วมป.5-6ก่อนซ่อมแซม
     
 
ภาพห้องส้วมป.5-6 ระหว่างซ่อมแซม
     
     
 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031