1 ป ร ห
ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

16 สิงหาคม 2556


->การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ศน.วิฑูรย์ ชั่งโต ,ศน.พัฒน์ชญา ทองแซม
และนางลักษมี ลุประสงค์ ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นำเสนอผลงานของโรงเรียน
ให้แด่คณะกรรมการทราบความเป็นมา
 
     
     
     
    ศน.วิฑูรย์ ชั่งโต
ตรวจสอบเอกสารของโรงเรียนวัดหนามแดง
 
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031