ป ร ห
ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

29 พฤศจิกายน 2555


-> นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
รับรางวัลการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เกียรติบัตรรางวัลการจัดงานสัปดาห์
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
5 ธันวาคม พ.ศ. 2554
บรรยากาศภายในงาน ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
รับเกียรติบัตร
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031