ร ห
ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

26-28 สิงหาคม 2554


->นายภูมินันท์ ขวัญเมือง รองฯผอ. สพป.สป.2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC)
รุ่นที่ 9/2554 ณ โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
    นายภูมินันท์ ขวัญเมือง รองฯผอ.สพป.สป.2 เป็นประธานการเปิดอบรม

พิธีถวายราชสดุดี  
     
  นางวีณา ธเนศชัยคุปต์ กล่าวรายงาน
ต่อประธานในพิธี
 
คณะวิทยากร    
ผอ.ประเสริฐ ทรัพย์สิน มอบผ้าผูกคอ 100 ปีลูกเสือโลก แด่รองฯภูมินันท์ ขวัญเมือง ผอ.ชนินทร์ สว่างแก้ว มอบเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ
แด่รองฯภูมินันท์ ขวัญเมือง
เปิดประชุมกองครั้งที่ 1
     
  สาธิตการกระโจมพอง  
  ผลงานผู้เข้ารับการอบรม  
  การคอนพอง การเรียกแบบวงกลม
ประชุมคณะวิทยากรตอนเย็นวันแรก   ผู้เข้ารับการอบรมพบวิทยากรประจำหมู่
เพื่อละลายพฤติกรรม
  ออกกำลังกายตอนเช้า  
  ฝึกระเบียบแถว วิทยากรเป็นต้นแบบ
     
สาธิตวิธีการประชุมนายหมู่
โดยนายธีร์รัฐ สุวรรณศิริรัฐ
   
  ผู้เข้ารับการอบรม  
     
เปิดประชุมกองครั้งที่ 2 เปิดประชุมกองเพื่อการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมเล่นเกม
  กิจกรรมการผูกเงื่อน  
     
     
  ทีมนันทนาการ  
  วิชาการวางแผนการฝึกอบรม
โดย ผอ.ไพรัตน์ ก้อนทองคำ
 
     
เปิดประชุมกองครั้งที่ 2 (การผูกแน่น) การผูกแน่น  
    เบื้องหลังความอร่อย
     
  ประชุมคณะวิทยากรตอนเย็นวันที่ 2  
     
นายภูมินันท์ ขวัญเมือง รองฯ สพป.สป.2ให้เกียรติเป็นประธานในพีธีรอบกองไฟ   หมู่บริการนำพวงมาลัยและพุ่มฉลากให้ประธาน
    ฝ่ายนันทนาการ
การแสดงละครของผู้เข้ารับการอบรม   ร่วมกันร้องเพลงสามัคคีชุมนุม
  ฝึกการเดินสวนสนาม  
    คณะกิจกรรมนันทนาการวันที่ 3
ลูกเสือเดินทางไกล    
เปิดกองย่อย เล่นเกมอย่างสนุกสนาน  
ดูวิธีการทำฐาน ด฿วิธีการทำกับข้าว ประธานรุ่นที่ 9/2554 แสดงความรู้สึก
ฝู้เข้ารับการอบรมซักถาม วิทยากรตอบคำถาม ผู้เข้ารับการอบรม
รับวุฒิบัตรการอบรม BTC    
แสดงคำปฏิญาณด้วยการแสดงรหัส พิธีปิดการอบรมลูกเสือ BTC  
    คณะวิทยากรแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการอบรม
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031