2
ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

23 พฤษภาคม 2556


-> ถวายตนเป็นพุทธมามะกะ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องใน
วันวิสาขบูชา และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
กล่าวให้โอวาทนักเรียนในวันเปิดเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
  นักเรียนตั้งใจฟังอย่างตั้งใจ
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031