ป ร ห รัชญา
ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

6 กันยายน 2554


->นายชนินทร์ สว่างแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปี 2554 ประเภทผู้ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสมุทรปราการ





ผู้อำนวยการชนินทร์ สว่างแก้ว เยี่ยมชม
การออกร้านของเครือข่ายพัฒนาชีวิตครู แต่ละจังหวัด
   
    ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
  เกียรติบัตรที่น่าภาคภูมิใจ คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมแสดงความยินดี
กับท่านผู้อำนวยการที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้
นางสายยล เนตรมณี ตัวแทนมอบแจกันดอกไม้
แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน
  ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031