ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

22 กันยายน 2557


->
ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือ
  ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นำเสนอผลงานโรงเรียนให้แด่คณะกรรมการ
รับฟัง
     
     
     
     
คณะกรรการแนะนำเพิ่มเติมแด่ ผอ.    
     
     
 
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031