ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

10 มกราคม 2557

->กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ภายใต้คำขวัญที่ว่า
"กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง
"

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031