0
ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

10 มิถุนายน 2557


->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ประกวดมารยาทไทยนักเรียนทุกสายชั้น
ตั้งแต่อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    นักเรียนชั้นป.1/3ชนะการประกวดมารยาทไทย
นักเรียนชั้น ป. 2/3 ชนะการประกวดมารยาทไทย นักเรียนชั้น ป. 3/3 ชนะการประกวดมารยาทไทย นักเรียนชั้น ป. 4/2 ชนะการประกวดมารยาทไทย
นักเรียนชั้น ป. 5/3 ชนะการประกวดมารยาทไทย นักเรียนชั้น ป. 6/3 ชนะการประกวดมารยาทไทย นักเรียนชั้น อนุบาล 1/2 ชนะการประกวดมารยาทไทย
   
  นักเรียนชั้น อนุบาล 2/2 ชนะการประกวดมารยาทไทย  

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031