ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

28 กุมภาพันธ์ 2557

->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) จัดประกวดมารยาททุกสายชั้น
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


  ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
เปิดกิจกรรมประกวดมารยาทไทย
รองฯชลอ มั่นฤทธิ์
กล่าวรายงาน
    ผู้บริหาร คณะครูถ่ายภาพร่วมกัน
ประกวดมารยาทตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ป.6    
     
     
     
     
     
     
นักเรียนและครูประจำชั้นรับเกียรติบัตร
ชนะการประกวดมารยาทไทย
   
     
 
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031