ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

3 กันยายน 2557


->
ตำรวจแดให้ความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ตำรวจแดจากสถานีตำรวจตำบลบางแก้ว
ให้ความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
     
     
     
     
นักเรียนร่วมกิจกรรม    
  นักเรียนรับรางวัล  
     
 
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031