ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

21 สิงหาคม 2557


->
ช่วยงานวันมรณะภาพอดีตเจ้าอาวาสวัดหนามแดง  คณะครูและนักเรียน
ช่วยงานวันมรณะภาพอดีตเจ้าอาวาสวัดหนามแดง

     
    นักเรียนรับทุนการศึกษา
     
     
     
     
   
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031