ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

10 มิถุนายน 2555


->พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555พิธีไหว้ครู ผอ.จุดเทียนธูปบูชาพระ
     
ผู้บริหาร    
    ผอ. เจิมหนังสือ
  ผอ. ให้โอวาทแก่นักเรียน  
     
     
     
  นักเรียนกราบพระ นักเรียนไหว้ครู
     
     
     
    ครูกรรณิการ์ กาญจนะเกตุกีรติ ตรวจน้ำตาลในเลือด
     
     
     
     
     
  พานดอกไม้ของนักเรียน  
     
     
     
     
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031