ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

9 - 10 มิถุนายน 2557


->ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา อบรมขยายผลการสอนภาษาอังกฤษ
แบบ 2 ภาษา ใน 3 วิชา สังคมฯ ศิลปะ และวิทยาศาสตร์ (EBE)คุณครูสุทธิลักษณ์ สูงห้างหว้า
เป็นวิทยากรบรรยายขยายผล EBE
 
     
     
     
     
     
คุณครูสุทธิลักษณ์ สูงห้างหว้า
เป็นวิทยากรบรรยายขยายผล EBE
   
     
     
     
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031