ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

25 มิถุนายน 2557


->
เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557ป้ายหาเสียงของนักเรียนที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง  
  โฉมหน้าว่าที่ประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2557
 
คุณครูสมชาย พูลบรรดิษฐ์
จัดสถานที่การเลือกตั้งประธานนักเรียน
  โฉมหน้าว่าที่ประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2557
คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ผู้สังเกตการณ์เลือตั้ง ผู้อำนวยการเลือกตั้ง
นักเรียนชั้น ป.1 ลงชื่อรับบัตรเลือกตั้ง คณะกรรมการคุมหีบบัตรเลือกตั้ง นักเรียนหย่อนบัตรเลือกตั้งลงหีบ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    ประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
เด็กหญิงณัฐสุดา เหลืองศิลป์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031