ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม


24 มิถุนายน 2557


->สพฐ ร่วมกับธนาคารออมสิน ประเมินโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ของโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)นักเรียนต้อนรับคณะกรรมการ  
  คณะกรรมการดูนักเรียนนั่งสมาธิ นักเรียนนั่งสมาธิ
     
     
     
     
     
     
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นำเสนอผลงานให้คระกรรมการฟัง
   
     
     
     
     
     
    นักเรียนดื่มนมและพับกล่องนมโชว์คณะกรรมการ
    คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร
  คณะกรรมการเยี่ยมชมหลังคาโรงจอดรถ
ที่ทำจากกล่องนม
 
     
คณะกรรมการเยี่ยมชมธนาคารความดี
ที่ทำจากกล่องนม
คณะกรรมการและผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ถ่ายภาพหมู่หน้าธนาคารความดีเป็นที่ระลึก
 
  คณะกรรมการเยี่ยมชมห้องรับประทานอาหารครู
ที่ทำจากกล่องนม
 
คณะกรรมการเยี่ยมชมโต๊ะอาหารครู
ที่ทำจากกล่องนม
   
   
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031