ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

19 กรกฎาคม 2555


->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) นำนักเรียนไปทัศนศึกษาตั้งแต่อนุบาล -
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนชั้นอนุบาลไปฟาร์มจระเข้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 - 4 ไปท้อฟ้าจำลอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์


นักเรียนชั้นอนุบาลไปฟาร์มจระเข้ จังหวัดสมุทรปราการ

คณธครูนำนักเรียนไปทัศนศึกษาฟาร์มจระเข้ อย่างสนุกสนาน  
     
นักเรียนชมจระเข้    
    นักเรียนชมเสือ
  นักเรียนดูการแสดงลิง  
     
  นักเรียนดูโชว์การแสดงจระเข้  
     
    นักเรียนไหว้ครู
     
     
  นักเรียนดูโชว์การแสดงช้าง  
     
     
     
     
     
     
     
    นักเรียนเล่นเครื่องเล่นอย่างสนุกสนาน
     
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ไปท้อฟ้าจำลอง  
     
     
นักเรียนชมการแสดงวิทยาศาสตร์    
    นักเรียนชมนิทรรศการต่างๆ ภายในท้องฟ้าจำลอง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
   
     
     
นักเรียนเตรียมตัวเล่นกิจกรรม Walk Rally นักเรียนศึกษาเอกสารอย่างตั้งใจ  
เริ่มกิจกรรม Walk Rally ด้วยการศึกษาหาความรู้
จากนิทรรศการต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
   
     
    นักเรียนตั้งใจศึกษาหาความรู้อย่างตั้งใจ
     
     
     
     
     
     
     
     
  ชมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
"เรื่อง แสง เสียง"
 
  ให้นักเรียนร่วมกิจกรรม แสง เสียง  
     
     
นักเรียนชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา    

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031