ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

19 กันยายน 2555


-> พระครูวินัยธรชลอ อตฺถกาโม พระธรรมฑูตอำเภอบางพลี ประจำปี 2555
เป็นผู้เผยแพร่ธรรม ณ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการอบรมจากพระธรรมฑูต
ประจำอำเภอบางพลี
รองฯ ชลอ มั่นฤทธิ์
ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการนั่งสมาธิ

     
     
พระครูวินัยธรชลอ อตฺถกาโม
พระธรรมฑูต
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
จุดธูปบูชาพระรัตนตรัย
  พระครูวินัยธรชลอ อตฺถกาโม
พระธรรมฑูตบรรยายธรรมให้นักเรียนฟัง
 
     
     
     
    ตัวแทนนักเรียนมอบพวงมาลัยขอขมา
คณะครู
     
     
    รองฯ ชลอ มั่นฤทธิ์
มอบจตุปัจจัยถวายพระ

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031