ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

2 ธันวาคม 2556


->พระครูวินัยธรชลอ อตฺถกาโม พระธรรมฑูตอำเภอบางพลี ประจำปี 2556
เป็นผู้เผยแพร่ธรรม ณ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)

พระครูวินัยธรชลอ อตฺถกาโม
พระธรรมฑูตอำเภอบางพลี
ประจำปี 2556 เป็นผู้เผยแพร่ธรรม
   
     
     
    นักเรียนขอขมาครู
    นักเรียนนั่งสมาธิฝึกทำจิตใจให้สงบ
    ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ถวายจตุปัจจัยแด่พระครูวินัยธรชลอ อตฺถกาโม

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031