7 ม
ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

17 มิถุนายน 2557


->
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จัดกิจกรรม "ทิ้งขยะให้ลงถัง" ณ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
จัดกิจกรรม "ทิ้งขยะให้ลงถัง"
นักเรียนลงทะเบียน
นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ร่วมงาน
   
     
     
     
     
     
     
     
    ดร.ภัทรพล จำปารัตน์
กล่าวเปิดงาน
  ชาวตำบลบางแก้วร่วมงาน  
     
  นักเรียนโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ร่วมงาน  
     
     
ผอ.สมพงษ์ หงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
รับมอบไม่กวาดจาด อบต.บางแก้ว
ผอ.เพียงพ็ญ สุรารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
รับมอบไม่กวาดจาด อบต.บางแก้ว
 

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031