1
ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

15 มกราคม 2557

->โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ให้การแนะแนวศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)

  แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนสนใจกันใหญ่
     
     
     
  การตอบคำถามชิงรางวัล  

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031