ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

6 กุมภาพันธ์ 2557

->โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง ให้การแนะแนวศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)





  แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
  นักเรียนสนใจกันใหญ่  
     
     
     
     
     
การตอบคำถามชิงรางวัล    
     
    ครูจันทร์อัมพร ทองวิชิต
กล่าวขอบคุณคณะครูที่มาแนะแนวนักเรียน
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031