ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม
ประวัติโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)


โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)  ตั้งอยู่เลขที่ 21 หมู่ 3 ตำบลบางแก้ว  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  พุทธศักราช 2467โดยพระฉัตร  พวงมาลี  พระภิกษุของวัดหนามแดง            
เพื่อหวังเอาบุญกุศล  และตั้งอยู่ในธรณีสงฆ์ ในเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 
พ.ศ. 2481  ได้ตั้งเป็นโรงเรียนประชาบาล  ประชาบาล  โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดเป็นสถานที่เรียน  และก่อสร้างอาคารเรียน  จำนวน 2 หลัง
พ.ศ. 2527  ได้งบประมาณของทางราชการมาสร้างอาคารเรียนแบบ 017ใช้ชื่ออาคารเรียนว่า  “เรือนพินิจประชาสรรค์”
พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณจาก สปจ.สมุทรปราการ        ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบสปช. 206/2526  จำนวน 1 หลัง
พ.ศ. 2534  ได้รับงบประมาณจาก สปจ.สมุทรปราการ      ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 4   แบบสปช. 2/28  จำนวน 1 หลัง  3 ชั้น  9
พ.ศ. 2539  ได้รับงบประมาณจาก สปจ.สมุทรปราการ สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28  จำนวน 1 หลัง อาคาร 3 ชั้น 9 ห้องเรียน
พ.ศ. 2542  ได้รับเงินบริจาคจากนายสงวน  กาญจนะชีวะ เป็นอาคารเรียน  2 ชั้น  10 ห้องเรียนราคา 2,950,000 บาท
พ.ศ. 2547- 2549 ได้รับงบประมาณจาก  อบต.บางแก้วในการสร้างรั้วรอบบริเวณโรงเรียน
พ.ศ. 2551ได้รับงบประมาณจาก  อบต.บางแก้วในการสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
พ.ศ.  2552  ได้รับเงินบริจาคสร้างวิหารจตุรมุข  ประดิษฐานพระพุทธโลกนาถประสาทธรรม  ประชาบพิตร 
ดำเนินการก่อสร้างโดยพระครูปลัดรัตนวัฒน์  (พระครูแจ้)

อาคารประถมศึกษาปีที่ 2 อาคารเรือนพินิชประชาสรรค์ อาคารกาญจนชีวะ
อาคารราชาวดี อาคารราชพฤกษ์
ศาลาจตุรมุข
พระพุทธโลกนาถประสาทธรรมประชาบพิตร
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
   
   

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com.  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031