ป ร ห
ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

20 มกราคม 2555


->ตัวแทนจากบริษัท Tetra Pak นำข้อความขอบคุณจากนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น
ที่โดนผลกระทบจากคลื่นสึนามิมาขอบคุณนักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง
(เขียวอุทิศ) ที่เคยเขียนเรียงความส่งเป็นกำลังใจไปให้ที่ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท Tetra Pak โชว์ผลงานนักเรียนญี่ปุ่น ข้อความแสดงความขอบคุณ
นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ที่เขียนเรียงความเป็นกำลังใจให้
ที่ถูกผลกระทบคลื่นสึนามิ
     
     
     
     
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031