ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

19 กันยายน 2556

->ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
จัดงานมุทิตาจิต แด่รองฯ สมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ ครูสายยล เนตรมณี
และครูทิพวรรณ ไพศาล
รองฯ สมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ
และ
ครูสายยล เนตรมณี
รองฯ สมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ
มอบของที่ระลึกเกษียณอายุราชการให้
ครูสายยล เนตรมณี
ครูสายยล เนตรมณี
มอบของที่ระลึกเกษียณอายุราชการให้
รองฯ สมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ
รองฯสมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ
เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
ทำบุญงานเกษียณ  
แขกมาร่วมงานทำบุญเกษียณอายุราชการ ป้ายงานเกษียณอายุราชการ แขกมาร่วมงานทำบุญเกษียณอายุราชการ
แขกมาร่วมงานทำบุญเกษียณอายุราชการ ผัดหมี่ซั่ว ต้มจืดปลาหมึกยัดไส้
อาหารถวายพระลาบเห็ด แกงสับปะรดไข่แมงดา ผัดฉ่าลูกชิ้นปลากราย้
ปลากะพงลาดน้ำปลา ผัดผักรวมมิตรกุ้งสด เม็ดขนุน ทองหยอด ฝอยทอง
ผลไม้ กล้วยบวชชีเสวย ดอกไม้ติดเสื้อครูเกษียณ
แขกมาร่วมงานทำบุญเกษียณอายุราชการ แขกมาร่วมงานทำบุญเกษียณอายุราชการ แขกมาร่วมงานทำบุญเกษียณอายุราชการ
    ของที่ระลึกงานเกษียณรองฯสมศักดิ์ มาลัยโรจฯ์ศิริ
ของที่ระลึกงานเกษียณครูสายยล เนตรมณี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก คนเกษียณ รองฯสมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ
คนเกษียณ ครูสายยลเนตรมณี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
ท่านรองฯ สมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ
มอบของที่ระลึกงานเกษียณ
ครูสายยล เนตรมณี
มอบของที่ระลึกงานเกษียณ
ครูสายยล เนตรมณี
มอบของที่ระลึกงานเกษียณ
     
ครูสายยล เนตรมณี
มอบของที่ระลึกงานเกษียณ
แขกที่มาร่วมงานมอบของแด่คนเกษียณ แขกที่มาร่วมงานมอบของแด่คนเกษียณ
แขกที่มาร่วมงานมอบของแด่คนเกษียณ แขกที่มาร่วมงานมอบของแด่คนเกษียณ แขกที่มาร่วมงานมอบของแด่คนเกษียณ
เริ่มงานมุทิตาจิต ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031