ป ร ห รัชญา
ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

28 พฤศจิกายน 2555


->ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
มอบกระทงให้กับวัดหนามแดงในงานวันลอยกระทง

นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ทุกสายชั้นนำกระทงมอบให้วัดหนามแดง
   
นักเรียนนำกระทงมอบให้วัด   กระทงของนักเรียน
     
วางเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ   ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
และคณะครูโรงเรียนวัดหนามแดง
ช่วยทางวัดหนามแดงขายกระทง
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031