ร ห
ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

10 พฤศจิกายน 2554


->คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ร่วมงานวันลอยกระทง ณ วัดหนามแดง
คุณครูสมชายและภารโรงจัดเตรียมอุปกรณ์
ในการทำกระทงให้กับนักเรียน
   

นักเรียนช่วยกันเตรียมใบตอง คุณครูก็ช่วยเตรียมใบตองด้วย
นักเรียนเรียนร้องเพลงและรำวง    
     
กระทงฝีมือนักเรียนสวยมาก    
  คุณครูสำเริงถ่ายภาพคู่กับกระทงฝีมือนักเรียน  
ผอ.ชนินทร์ สว่างแก้ว
ก็มาช่วยขายกระทงที่วัดหนามแดงด้วย
  กระทงของที่วัดสวยมาก
คณะครูโรงเรียนวัดหนามแดง
ก็มาช่วยขายกระทง
   
     
     
     
     
ร่วมทำบุญกับทางวัดหนามแดง    
     
  ช่วยกันนับเงินให้กับทางวัดหนามแดง  
     
     
 
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031