ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

5 สิงหาคม 2554

->โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)จัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทยเพื่ออนุรักษ์
มารยาทไทยและต้องการปลูกฝังแบบอย่างมารยาทไทยอันงดงามให้กับนักเรียน
ทำพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง    

   
     
     
ผู้บริหารนำตักบาตร   ต่อด้วยคณะครู
     
     
    ตามด้วยนักเรียน
     
    ครูสมชายส่งพระ
  รองฯชลอ มั่นฤทธิ์ จุดธูปเทียน  
รองฯสมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ กล่าวรายงาน เริ่มการประกวดมารยาทไทย  
     
เดินผ่านผู้ใหญ่    
การไหว้    
     
การกราบ    
    ท่าเตรียม
     
    กรรมการหนักใจทุกห้องทำได้สวยๆทั้งนั้น

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031