ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

25 ธันวาคม 2555


->นมัสการมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่พระวัดหนามแดงนมัสการมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

 
     
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031