ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

11 มกราคม 2556


->วันเด็กแห่งชาติของขวัญวันเด็ก คุณชอบใจ เศรษฐวัชราวนิช
ร่วมงานวันเด็ก ณ โรงเรียนวัดหนามแดง

ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
กล่าวรายงาน
ดร.ภัทรพล จำปารัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็ก
ตีฆ้องเปิดงานวันเด็ก
ดร.ภัทรพล จำปารัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
มอบทุนการศึกษาและของขวัญวันเด็กแก่นักเรียน
ครูสันติ กระจ่างธนโชต
พิธีกรกิจกรรมวันเด็ก
ของขวัญวันเด็ก
พระครูธรรมธร บุญเลิศ (หลวงพี่จาบ)
มอบจักรยานให้นักเรียนเป็นของขวัญวันเด็ก
ดร.ภัทรพล จำปารัตน์
มอบจักรยานให้นักเรียนเป็นของขวัญวันเด็ก
คุณอนุวัฒน์ สุริยยานนท์
มอบจักรยานให้นักเรียนเป็นของขวัญวันเด็ก
คุณชอบใจ เศรษฐวัชราวนิช
รองนายก อบต.เทพารักษ์ มอบพัดลมให้นักเรียนเป็นของขวัญวันเด็ก
บริษัทประตูไชโย สตีล แอนด์ สแตนเลส จำกัด
มอบตุ๊กตาให้นักเรียนเป็นของขวัญวันเด็ก
หัวหน้าสายแกะฉลากรายชื่อนักเรียน
เพื่อจับรางวัลแจกของขวัญวันเด็ก
ดร.ภัทรพล จำปารัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
จับฉลากแจกจักรยาน
ดร.ภัทรพล จำปารัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
แจกจักรยานแก่นักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6
สายชั้นละ 1 คน
 
    คุณชอบใจ เศรษฐวัชราวนิช
รองนายก อบต.เทพารักษ์
มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในวันเด็ก
นักเรียนพิเศษโชว์การเต้นแอโรบิก
ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
   
     
ผู้ใจบุญมอบรางวัลแด่นักเรียนที่เต้นแอโรบิก    
ตัวแทนบริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเนื่องในวันเด็ก
   
  คุณณัฐหทัย ยงค์สงวนชัย
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเนื่องในวันเด็ก
 
คุณณัฐหทัย ยงค์สงวนชัย
จับฉลากแจกตุ๊กตา
   
ตัวแทนบริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
จับฉลากแจกตุ๊กตา
   
  ประธานผู้ปกครองเครือข่าย
จับฉลากมอบของขวัญวันเด็ก
 
อดีตรองนายกเปิ้ล
จับฉลากแจกมอบของขวัญวันเด็ก
อดีตรองนายกเปิ้ล
มอบของขวัญวันเด็ก
 
คุณสุมาลี
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
  ผู้ใจบุญ
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
  ร้านอาหารใจบุญมอบอาหารแด่นักเรียนเนื่องในวันเด็ก  
  ร้านอาหารใจบุญมอบน้ำปั่นแด่นักเรียนเนื่องในวันเด็ก คุณณัฐหทัย ยงค์สงวนชัย
มอบพะโล้แด่คณะครูเนื่องในวันเด็ก
โรงเรียนวัดหนามแดงมอบยารักษาโรค
ให้แด่ผู้ปกครองนักเรียนครอบครัวละ 1 ชุด
   
  คุณณัฐหทัย ยงค์สงวนชัย
มอบบะหมี่หมูแดงแด่นักเรียนเนื่องในวันเด็ก
ก๋วยเตี๋ยวน้ำตก
น้ำตาลสด น้ำผลไม้ปั่น ลูกชิ้นทอด
  นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันอย่างอร่อย ข้าวมันไก่
จากโรงเรียนวัดหนามแดง
  เจ้าภาพบริจาคก๋วยเตี๋ยวน้ำตก
ให้แก่นักเรียน
น้ำผลไม้ปั่น
ไก่ป๊อบ ผู้ใจดีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน  
ผู้ใจดีมอบข้าวเหนียว น้ำส้มและขนม   ครูธีรวัตร คันธชัยและนักเรียน
ร่วมกันเล่นดนตรีช่วงพักกลางวัน
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
มอบของขวัญวันเด็ก
   
ครูธีรวัตร คันธชัย
จับฉลากมอบของขวัญ
ครูเจียมจิตร วงศ์จอม
มอบของขวัญวันเด็ก
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
มอบทุนยากจน
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
มอบทุนยากจน
ครูผกามาศ เลิศชูเกียรติ
มอบของขวัญวันเด็ก
ครูสมหมาย เค้าศรีวงษ์
มอบของขวัญวันเด็ก
ครูปราณี ศรีทับทิม
มอบของขวัญวันเด็ก
ครูณัฐนรี เจ๊ะยูโซ๊ะ
มอบของขวัญวันเด็ก
ครูวันทนา บุณดุสิตย์
มอบของขวัญวันเด็ก
ครูมาลัย ใหญ่สูงเนิน
มอบของขวัญวันเด็ก
ครูจันทร์อัมพร ทองวิชิต
มอบของขวัญวันเด็ก
ครูจุฑา สุขใส
มอบของขวัญวันเด็ก
ครูนาฏยา บรรจงอักษร
มอบของขวัญวันเด็ก
รองฯ สมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ
มอบของขวัญวันเด็ก
ครูพรชนม์ทิพย์ คชพันธ์
มอบของขวัญวันเด็ก
ครูศุภชัย มิ่งมงคล
มอบของขวัญวันเด็ก
ครูชุติมา กังสดาร
มอบของขวัญวันเด็ก
ครูสายยล เนตรมณี
มอบของขวัญวันเด็ก
ครูสมชาย พูลบรรดิษฐ์
มอบของขวัญวันเด็ก
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
มอบของขวัญวันเด็ก
 

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031