ธ ป ร ห
ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

4 ธันวาคม 2554


->ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ร่วมงานบรรพชาสามเณรของโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
จำนวน 20 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


     
     
     
     
     
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031