ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

1 พฤศจิกายน 2556


->เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556

นักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เคารพธงชาติหน้าเสาธง    
  นักเรียนชั้นอนุบาล  
นักเรียนสวดมนต์ตอนเช้า ตัวแทนนักเรียนนำสวดมนต์  
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง
กล่าวให้โอวาทนักเรียนในการเรียนภาคเรียนที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2556
   
     
     
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031