ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม
18 พฤษภาคม 2557
->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2557
ผู้ปกครองนักเรียนพบครูประจำชั้น    
     
    ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
     
     

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031