ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

16 มิถุนายน 2557


->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) เลี้ยงส่งคุณครูสุวารินน์ รักษ์ลีลาวัฒน์
ย้ายโรงเรียนไปโรงเรียนวัดป่าพระเจ้า จังหวัดสุพรรณบุรี


   
คุณครูสุทธิลักษณ์ สูงห้างหว้า
พิธีกรสุดหล่อ
  ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
มอบของขวัญแด่คุณครูสุวารินน์ รักษ์ลีลาวัฒน์
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
อวยพร คุณครูสุวารินน์ รักษ์ลีลาวัฒน์
รองฯ ชลอ มั่นฤทธิ์
มอบของขวัญแด่คุณครูสุวารินน์ รักษ์ลีลาวัฒน
รองฯ ชลอ มั่นฤทธิ์
อวยพร คุณครูสุวารินน์ รักษ์ลีลาวัฒน์
คณะครูสายชั้นอนุบาลมอบของขวัญ   คณะครูสายชั้น ป.1 มอบของขวัญ
  ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
โชว์เพลงหวาน
 
  คุณครูนิตยา นกเอี้ยงทอง
โชว์เพลงหวาน
คุณครูสายพิณ รังรงทอง
โชว์เพลงหวาน
คณะครูสายชั้น ป.2 มอบของขวัญ   คณะครูสายชั้น ป.3 มอบของขวัญ
  คณะครูสายชั้น ป.3 มอบของขวัญ  
คุณครูชุติมา กังสดาร
โชว์เพลงหวาน
  คุณครูวันทนา บุณย์ดุสิต
โชว์เพลงหวาน
คุณครูศุภชัย มิ่งมงคล
โชว์เพลงหวาน
คุณครูเสมา นุชพันธุ์
โชว์เพลงหวาน
 
  คณะครูสายชั้น ป.5 มอบของขวัญ  
คณะครูสายชั้น ป.6 มอบของขวัญ   คุณครูสุวารินน์ รักษ์ลีลาวัฒน์
กล่าวความรู้สึก
  คุณครูสมพิศ ฟักศรีเมือง
โชว์เพลงหวาน
 
    คุณครูสันติ กระจ่างธนโชต
โชว์เพลงหวาน
     
คุณครูนาฏยา บรรจงอักษร
โชว์เพลงหวาน
   
     
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
โชว์เพลงหวาน
   
คุณครูสุวารินน์ รักษ์ลีลาวัฒน์
โชว์เพลงหวาน
   
     
รองฯ เฉลิมชนม์ รักษ์ลีลาวัฒน์
โชว์เพลงหวาน
   
นักเรียนมอบดอกไม้
แด่คุณครูสุวารินน์ รักษ์ลีลาวัฒน์
   
     
     
     
  คณะครูมอบดอกไม้
แด่คุณครูสุวารินน์ รักษ์ลีลาวัฒน์
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
คุณครูสุวารินน์ รักษ์ลีลาวัฒน์
กล่าวความรู้สึก
   
    นักเรียนสายชั้น ป.6 มอบดอกไม้
แด่คุณครูสุวารินน์ รักษ์ลีลาวัฒน
     
     
     
คุณครูสุวารินน์ รักษ์ลีลาวัฒน์
ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนสายชั้น ป.6
   
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031