ร ห
ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

6 กันยายน 2554


->นายภูมินันท์ ขวัญเมือง รองฯผอ. สพป.สป.2 พร้อมคณะ ได้เข้ามาติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผล การดำเนินงานตามโครงการ
ของ สพป.สป.2 ประจำปีงบประมาณ 2554
ชมการนำเสนองานของโรงเรียนวัดหนามแดง    

   
  ศน.ธวัชชัย ภูนุชแนะนำสื่อการสอน  
ชมผลงานของโรงเรียน    
  คณะผู้ติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผล ร่วมรับประทานอาหาร

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031