คำขวัญ - - >มารยาทงาม  ความรู้ดี มีวินัย ห่างไกลยาเสพติด ใกล้ชิดชุมชน


บุคลากรโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

  นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ผู้นวยการโรงเรียนวัดหนามแดง
(เขียวอุทิศ)
 
หัวหน้างาน 4 ฝ่าย
นายСȹ ԭ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
  นางนาฏยา บรรจงอักษร
หัวหน้างานวิชาการ
นาҾ
หัวหน้างานการเงิน
  ѡ쾳Ԫ
หัวหน้างานบุคคล
สายชอนุบาล
นางูปริศนา พรหมเมศ
หัวหน้าสายช/ครپชอนุบาล
นางสาวêԵ 秪ѹ
ครูประจำชอนุบาล 1/1


ครูประจำชอนุบาล 1/2

นางѡɳ ԭ
ครูประจำชอนุบาล 2/1
ҧ˹觹ت ʶ
ครูประจำชอนุบาล 2/2

ҧó ѡ
ٻШӪ͹غ 3/1

นางѨ è觷
ครูประจำชอนุบาล 3/2

นางสาวโชติกา เก่งแก้ว
ครูประจำชอนุบาล 3/3

นางสาวพรรณี แดงสวัสด
ครูการศึกษาพิเศษประห้องคู่ขนาน
นางѹ Եѡ
ครูการศึกษาพิเศษประห้องคู่ขนาน

นางบุญตา คราวกลาง
ครูการศึกพิเศษประห้องคู่ขนาน

สาย鹻ж֡һշ 1
นาง¾Գ ѧçͧ
หัวหน้าสาย/ครูª .1
นางสาวมาลี ลาภลมูล
ٻШӪ ป.1/1
นางสาวԪ ѡø
ٻШӪ ป.1/2
ҧѹ Ǥ
ٻШӪ .1/3

ٻШӪ . 1/4
ҧҾ
پª ป. 1
   
  นาª
پª ป.1
 
สาย鹻ж֡һշ 2
นางѷþ ҵ
หัวหน้าสายช/پª ป. 2
นางสาวอนงค์นารถ นุชสายสวาท
ٻШӪ ป. 2/1

ٻШӪ ป. 2/2
นางѵǴ
ٻШӪ ป. 2/3
  นา §
پªป.2
สาย鹻ж֡һշ 3
นางรุ่งฤดี จิระเสวี
หัวหน้าสายช/ٻШӪ ป. 3/1
นาง ˭٧Թ
ٻШӪ ป. 3/2
นางѹ ѡ˧ó
ٻШӪ ป. 3/3
นางԧ Ҫҹ
ٻШӪ ป.3/4
นาԡ سѡ
پª ป. 3
นา³ç ԨҤԹ
پª ป.3
ª鹻ж֡һշ 4
นางปราณี ศรีทับทิม
หัวหน้าสายช/ٻШӪ ป.4/2
นางǾѵó ʹ
ٻШӪ ป. 4/1
นาǢɰ ó
ٻШӪ ป.4/3
นางสาวทัศนียา ภิรมย์ศรี
ٻШӪ ป.4/4
นายศุภชัย มิ่งมงคล
پª ป. 4
นาǾѪ ç
پª ป.4
ª鹻ж֡һշ 5
นางสาวนิลาวัลย์ เอกรักษา
หัวหน้าสายช/ٻШӪ ป.5
นาง¢ѭ ѹ
ٻШӪ ป.5/1
นาǾԪԹ ǧҡ
ٻШӪ ป. 5/3
ҧѹ ͧԪԵ
ٻШӪ . 5/4
นҧү èѡ
پª ป.5
นายСȹ ԭ
پª ป.5
นายĵ žѲҹ
پª ป.5
ª鹻ж֡һշ 6
นางอารีย์ ด่านขุนทด
หัวหน้าสายช/ٻШӪ ป.6/3
นางสาวѭ ¹
ٻШӪ ป.6/1
นางสาวѭҹت ͧسġ
ٻШӪ ป.6/2
นางสาวนารินทร์ ดาวไธสง
ٻШӪ ป.6/4
นางสาวฉวีวรรณ จันทร์นาง
ครูพิเศษสาย ป. 6
นายเสมา นุชพันธุ์
پª ป. 6
ѡ쾳Ԫ
پª . 6
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นาԴ ó
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นักการ/แม่บ้าน
นายวีระ พลิคามิน
นักการ
  นางสาวปราณี โน๊ตศิริ
แม่บ้าน

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031