1
ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

12 กันยายน 2555


->
พระบุญเยี่ยม ปาสาพิโก มานิเทศโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
และให้ข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมโรงเรียนดีศรีตำบลพระบุญเยี่ยม ปาสาพิโก
นิเทศการจัดกิจกรรมโรงเรียนดีศรีตำบล
   
     
     
     
     
     
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031