ป ร ห
ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

30 พฤศจิกายน 2554


->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) รับโล่ประกาศเกียรติคุณการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมฯ ดีเด่น ประจำปี 2553
ในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสพระราชพีธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

ตึกไทยคู่ฟ้า ผอ.ชนินทร์ สว่างแก้วและ
รองฯชลอ มั่นฤทธิ์ ถ่ายภาพ ณ ตึกสันติไมตรี
ผอ.ชนินทร์ สว่างแก้ว
เว็นต์ชื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ
รับช่อดอกไม้ รอรับรางวัล ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
บรรยากาศภายในงาน   ผอ.ชนินทร์ สว่างแก้ว
ถ่ายภาพถือโล่ประกาศเกียรติคุณ
รองฯชลอ มั่นฤทธิ์
ถ่ายภาพถือโล่ประกาศเกียรติคุณ
ครูสันติ กระจ่างธนโชต
ถ่ายภาพถือโล่ประกาศเกียรติคุณ
โล่ประกาศเกียรติคุณ
รองฯ ชลอ มั่นฤทธิ์
เป็นตัวแทนมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมฯ
แด่ ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์ ผอ.โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
   

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031