ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

เกษียณอายุราชการ


เกษียณอายุราชการ ประปี 2560
ª ķ ҧ Ȫõ ҧ ǧ
เกษียณอายุราชการ ประปี 2559
ѹ Шҧ⪵   ѹ ѧ
źôɰ   ҧչѹ Ѳê
เกษียณอายุราชการ ประปี 2558
  นางѹ سԵ  
เกษียณอายุราชการ ประปี 2557
นางจันทร์อัมพร ทองวิชิต นางสาวนิตยา นกเอี้ยงทอง นางสาวสมพิศ ฟักศรีเมือง
เกษียณอายุราชการ ประปี 2556
นายสมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ นางสายยล เนตรมณี นางทิพวรรณ ไพศาล
เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประปี 2555
  นางสุดใจ จตุรานนท์  

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031