ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

19 กันยายน 2557


-> เกษียณอายุราชการเกษียณอายุราชการ    
    ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมแสดงมุฑิตาจิตแด่คุณครูที่เกษียณอายุราชการ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร่วมแสดงมุฑิตาจิตแด่คุณครูที่เกษียณอายุราชการ
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก
     
     
     
     
     
  บรรยากาศภายในงานเกษียณอายุราชการ  
    ทำบุญเลี้ยงพระ
     
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
เป็นประธานจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย
   
    ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระ
     
     
     
อาหารถวายพระ    
     
     
กรวดน้ำรับพร ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก  
     
     
     
     
    นักเรียนรำแสดงมุฑิตาจิตแด่งานเกษียณ
รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน   ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
กล่าวความรู้สึกแด่ครูเกษียณอายุราชการทั้ง 3 คน
  รองฯ ชลอ มั่นฤทธิ์
กล่าวความรู้สึกแด่ครูเกษียณอายุราชการทั้ง 3 คน
คุณครูเกษียณอายุราชการ
แจกของที่ระลึก
     
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031