ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

26 มิถุนายน 2557


->
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 อบรมโครงการห้องอุ่นใน (ในสถานศึกษา)   
     
  พ.ต.อ สง่า ธีรศรัณยานนท์
ผกก.สภ.บางแก้ว
จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย
 
  ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
กล่าวรายงาน
พ.ต.อ สง่า ธีรศรัณยานนท์
ผกก.สภ.บางแก้ว
กล่าวเปิดงาน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6
เข้ารับการอบรม
   
นักเรียนตอบคำถาม    
นักเรียนตอบคำถาม   พ.ต.อ สง่า ธีรศรัณยานนท์
ผกก.สภ.บางแก้ว
มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ตอบคำถามได
  พ.ต.อ สง่า ธีรศรัณยานนท์
ผกก.สภ.บางแก้ว
ให้ความรู้แก่นักเรียน
 
นักเรียนตอบคำถาม พ.ต.อ สง่า ธีรศรัณยานนท์
ผกก.สภ.บางแก้ว
มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ตอบคำถามได้
นักเรียนตอบคำถาม
นักเรียนตอบคำถาม พ.ต.อ สง่า ธีรศรัณยานนท์
ผกก.สภ.บางแก้ว
มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ตอบคำถามได
ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก
     
  ตำรวจให้ความรู้แก่นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6
 
นักเรียนพักรับประทานอาหารเบรคในช่วงเช้า    
     
     
  นักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน  
     
     
     
    คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบางแก้วให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่นักเรียน
     
นักเรียนร่วมกันทำงานกลุ่ม    
    พักรับประทานอาหารเบรคในช่วงบ่าย
     
     
     
     
     
     
     
 
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031