ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

7 สิงหาคม 2557


->
ประเมินโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  นักเรียนและคณะครูต้อนรับคณะกรรมการ  
     
    นักเรียนกล่าวต้อนรับเป็นภาษาอังกฤษ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
คณะกรรมการเข้าห้องรับฟังการนำเสนองาน    
    ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นำเสนอผลงานโรงเรียนแก่คณะกรรมการ
     
     
     
คณะกรรมการเยี่ยมชมโครงการรีไซเคิลกล่องนม   การทำกระเป๋าจากกล่องนม
     
     
นักเรียนนำเสนอการทำกล่องนม    
     
กระเป๋าจากกล่องนม   ตัวแทนนักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำกระเป๋า
จากกล่องนม
     
    คณะกรรมการเยี่ยมชมแผ่นกรีนบอร์ด
จากกล่องนมทำหลังคาโรงจอดรถ
     
     
     
  นักเรียนรับประทานอาหาร  
     
    คณะกรรมการชมนักเรียนรับประทานอาหาร
กลางวัน
คณะกรรมการพูดคุยกับนักเรียน
ระหว่างทานอาหารกลางวัน
   
     
     
     
     
 

 
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031