ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

14 พฤษภาคม 2556


-> เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556

นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ    

ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
กล่าวให้โอวาทนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2556
   
     
     
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031