ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม
14 พฤษภาคม 2557
->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ประชุมกรรมการสถานศึกษา
    ครูใหม่แนะนำตัว
ครูใหม่แนะนำตัว    
     
     
     
     
     

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031