ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

10 กันยนยน 2557


->
นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)ทัศนศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิตนักเรียนทัศนศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต
 
     
นักเรียนศึกษาหาคามรู้    
     
     
     
     
  นักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน  
     
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031