ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

13 มิถุนายน 2557


->
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) แข่งขันสวนสนาม ณ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031